Převedení prostředků do Školní online pokladny

Odkaz pro přihlášení do Školního programu a dále do Školní online pokladny: http://www.skolniprogram.cz/login

(Pro přechod na stránky Školního programu použijte ikonu v levém dolním rohu stránek školy)

Převedení prostředků:

  • Číslo účtu (ČÚ) je: 50016-2599034379/0800
  • Variabilní symbol (VS) je: uveden na Vašem účtu/Platba
    (většinou telefonní číslo registrovaného nutno při platbě uvést !!!)
  • Specifický symbol (SS) je IČ školy: 00581577

V případě potřeby kontaktujte Vašeho třídního učitele.

Dokumenty