Sokolská plovárna

Sokolská plovárna

Historická fotografie Sokolské plovárny je přibližně z druhé ploviny 30. let minulého století. Jedná se o novou – obnovenou plovárnu. Co předcházelo této plovárně? A jak místo vypadá dnes?

MLÝNY A ŘEKY

Při pátrání v historii Českých Budějovic jsme zjistili, že v blízkosti Sokolského ostrova byly dva mlýny. Přední mlýn byl přestavěn na Hotel Budweis, Žitný (též Malý) mlýn stál v místě, kde je dnes zaslepena Malše (ulice spojující centrum se Sokolským ostrovem  –  před Hotelem Budweis). V tomto místě měli Sokolové svoji první plovárnu (od roku 1899).

Zajímavostí je, že tímto zaslepeným ramenem Malše ještě před téměř 100 lety (až do roku 1930) tekla také… Vltava! (Další zajímavosti z historie tohoto místa se dozvíte z našeho plakátu.)

NOVÁ SOKOLSKÁ PLOVÁRNA

Od roku 1928 se ve městě pracovalo na dlouho plánované regulaci obou řek. V roce 1930 byla Malše a Vltava svedeny do nového koryta s bubnovým Jiráskovým jezem (jez „u valchy“ na soutoku obou řek byl zrušen). Původní řečiště za klášterem bylo zaslepeno a  první sokolská plovárna byla zbořena. Shodou okolností bývalý Žitný mlýn s první plovárnou ještě předtím v roce 1929 vyhořel.

V tom čase začali sokolové stavět novou plovárnu na jiném místě – na svém Sokolském ostrově (původně se ostrov jmenoval Schnarcherův, neboť právě od tohoto statkáře ostrov koupili). Stavba nové plovárny (na místě, které je na fotografii) byla zahájena v roce 1930 a  do léta 1931 byly vybudovány dva bazény (větší o rozměrech 50 x 25 m a  hloubce od 0,9 do 2,0 m byl podle tisku největší v republice, menší bazén pro děti a neplavce měl rozměry 36 x 22 m, hloubku maximálně 0,8 m). Do roku 1933 byla dokončena restaurace, taneční parket a hospodářské objekty. Oficiální slavnostní předání sokolské plovárny se uskutečnilo ve dnech 3. a  4. 6. 1933. Kapacita areálu plovárny byla 5 000 osob.

Dobová fotografie nové plovárny byla pořízena v místě, které dnes není veřejně přístupné. Z vyvýšeného místa je výhled na hvězdárnu i na vodárenskou věž. Mezi nimi jsou vidět dva komíny továrny Koh-i-noor. Nic z uvedeného dnes již neuvidíte – výhled zakrývá krytá plavecká hala a vzrostlá vegetace. Z tohoto důvodu jsme novou fotografii pořídili z jiného místa, kam jsme také umístili stanoviště.

PLAVECKÁ HALA

Záměr vybudovat krytou plovárnu pochází z druhé poloviny 50-tých let minulého století. Stavba probíhala v letech 1965–1971. Vybudoval se areál se třemi bazény: padesátimetrovým, dětským a skokanským, dále s tribunou pro 700 diváků, saunami, vanovými lázněmi a bufetem. Plavecký areál se stal pýchou města a ve své době byl svým architektonickým řešením ve střední Evropě unikát – především díky lanovému zavěšení střechy ve tvaru hyperbolického paraboloidu.

V roce 1995 byla zahájena rekonstrukce plaveckého stadiónu. Vznikl moderní areál s rozšířenými doprovodnými službami a novým zázemím. Především byl nově vybudován krytý tobogán v délce 69 m.