Zlatý most a ulice Dr. Stejskala

Zlatý most a ulice Dr. Stejskala

Ulice Dr. Stejskala dostala jméno podle režiséra Jihočeského divadla.

Dr. Stejskal se narodil 3. 3.1897 v Ledenicích. Byl středoškolský profesor, dramaturg, režisér a významná osobnost Jihočeského divadla. Poprvé se v Jihočeském divadle objevil již v roce 1925, kdy zde došlo k velké reorganizaci, a mladý Stejskal byl jmenován novým dramaturgem.

Od roku 1929 pracoval jako profesor Reformního gymnázia v Českých Budějovicích. Dne 4. 6. 1942 byl zatčen jako nebezpečný představitel české kultury. 16. 6. 1942 byl popraven v dělostřeleckých kasárnách v Táboře.

JIHOČESKÉ DIVADLO

První městské divadlo pro 400 diváků vzniklo provizorně 1764 přestavbou skladu piva v ulici Dr. Stejskala, na místě nynější divadelní budovy. Součástí divadelní budovy byla i půlkruhová bašta, která byla součástí opevnění města. Část této bašty je dosud využívána herci JD.

K 1940 bylo divadlo přestavěno a byla zahájena výstavba hereckých domů pro ubytování divadelníků v Jirsíkově ulici, dokončená 1942.

15. 4. 1942 obdrželo Jihočeské divadlo zákaz činnosti a soubor byl vykázán z města. V březnu 1945 byla budova téměř zničena bombardováním spojeneckých vojsk. Budova byla obnovena a činnost JD byla zahájena 26. 10. 1946 představením Chudého kejklíře J. K. Tyla.

V JD vystupovali známí umělci jako M. Macháček, K, Rode, J. Císler aj.

ROŽNOVSKÁ BRÁNA

Byla postavena ve 13. století při zakládání města. Měla čtvercový půdorys s průjezdným přízemím. V roce 1602 vypadala jako mohutný hranol se třemi poschodími. Přístup k bráně byl možný pomocí zvedacího mostu. Dovážela se tudy sůl a využívalo se také jako vězení. Další stavební úpravy probíhaly v 15. a 16. století, kdy bylo kromě vlastního tělesa brány upraveno a opevněno předbraní včetně Zlatého mostu přes Malši.

ZLATÝ MOST

Byl pravděpodobně postaven při založení města a původně byl dřevěný. Poslední část mostu byla upravena jako padací most. Název „zlatý“ nese proto, že po něm přijížděli kupci z Lince, kteří přiváželi městu zboží a peníze. Roku 1881 byl most opraven a dřevo bylo nahrazeno železem. Dnes je most přes řeku Malši modrý.