Židovská synagoga

Židovská synagoga

na Lineckém předměstí

Když byl po roce 1848 obnoven v Českých Budějovicích židovský náboženský život, bylo rozhodnuto o stavbě velké synagogy na Lineckém předměstí v místě bývalého Krumlovského rybníka. Staveniště o rozloze 4 200 m2 zakoupila Židovská náboženská obec od města. Projekt synagogy vytvořil vídeňský architekt Max Fleischer (1841—1905), který se specializoval na židovskou sakrální architekturu; zdejší synagoga patřila k jeho nejvýznamnějším pracím. Pod jeho vedením realizovali stavbu 1887—1888 hlavně vídeňský architekt Johann Miedel, německý stavitel Bernhard Wandrey a pražský stavitel Alfons Werthmüller. Synagoga, slavnostně zasvěcená 5. 9. 1888, byla postavena v novogotickém stylu, zvenčí z červených a uvnitř ze žlutých neomítnutých cihel, a to jako objemná trojlodní bazilika s vysokým dvojvěžím v západním průčelí. Synagoga, jež stála v parku vedle pozdějšího Justičního paláce v ulici F. A. Gerstnera, patřila k umělecky nejhodnotnějším synagogálním architekturám střední Evropy. Prostor synagogy byl určen pro nejméně 500 osob.

PARKOVACÍ DŮM v ul. F. A. Gerstnera

Projekt Parkovací dům byl postaven v roce 2014 – 2015 v místech po zbourané architektonicky zajímavé a výrazné budovy vznikl v českobudějovickém ateliéru EIS. Objekt plní dvě hlavní funkce. Větší část budovy slouží jako parkovací plocha (316 parkovacích stání, z toho 9 pro tělesně postižené), která by měla zlepšit situaci parkování v centru Českých Budějovic. Zbývající část je využita pro pronájem administrativních prostor. Část přízemí je využita pro komerční účely.

PAMÁTNÍK SYNAGOGY A OBĚTÍ OKUPAČNÍHO TRANSPORTU AKB

Za druhé světové války byla synagoga na rozkaz německého starosty města F. Davida 5. 7. 1942 vyhozena do povětří a zbylé zdivo bylo demolováno. Na jejím místě byl 1992 nákladem Úřadu města České Budějovice a Židovské obce v Praze postaven památník synagogy a obětí z okupačního transportu Akb, a to podle návrhu R. Brichcína. Památník byl slavnostně odhalen 5. 7. 1992. Po výstavbě parkovacího domu byl památník umístěn na travnatou plochu vedle objektu.

INFORMACE O ÚZEMÍ A OBJEKTECH V OKOLÍ ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY

Toto území se nachází v místech bývalého Krumlovského rybníku, který byl vyhlouben v roce 1514, aby zadržoval přívaly vod při povodních a aby bránil nepříteli dostat se k hradbám. Tuto funkci plnil 300 let. Po roce 1802 začal být postupně vysušován. Od 1828 vedl přes rybník dřevěný most, později násep s kolejemi koněspřežní železnice. V 2. pol. 19. století byla východní část rybníku postupně zasypávána. Roku 1888 zde byla postavena židovská synagoga, 1900 vila hraběte O. Lamezan-Salins (tzv. Lamezanova vila), 1901—1902 budova Okresního zastupitelstva spolu s okresním chudobincem a 1903 Justiční palác. Na dně západní části vznikl park Háječek. Hráz oddělující Krumlovský rybník od Malše a Vltavy, tzv. Krumlovské aleje s hudebním pavilonem, se stala oblíbeným místem promenád. Přímo nad soutokem řeky byla postavena hvězdárna a planetárium a založena botanická zahrada. Po roce 1945 byl na místě dřívějších tenisových dvorců vybudován zimní stadion a mrazírenský závod (1953—1954), v jejich sousedství letní kino. Na místě mrazíren vyrostla 2006—2008 administrativní budova City Center CB, kde sídlí energetická společnost EON.