Schránka důvěry


Potřebuješ radu nebo pomoc?

Napiš anonymní zprávu do schránky důvěry (u vstupu do internetové kavárny).
Můžeš se také obrátit přímo na metodika prevence (Lukáš Pojsl) nebo kohokoliv z učitelů.. 


Nenech to být

Naše škola je zaregistrovaná do systému „ Nenech to být“. Jde o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně.

Tento systém je zdarma přístupný všem našim žákům i jejich rodičům. Na adrese www.nntb.cz si mohou stáhnout doplňující mobilní aplikaci.

Trend šikany se v posledních letech neustále rozmáhá. I když proti němu bojujeme prostřednictvím preventivních programů, není vyloučené, že se i na naší škole může takovýto problém vyskytnout.

Cílem tohoto programu je předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu, omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích ze šikany, zlepšovat pohodovou atmosféru na naší škole.

Zásadní výhodou celého systému je fakt, že je zcela anonymní. Děti tak mají možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu.

Upozornění na takovéto rizikové chování bude zasláno, bez udání pisatele, na adresu metodika prevence. Nikdo jiný nemá přístup k těmto nahlášením. Metodik prevence ve spolupráci se školním psychologem a třídním učitelem provede zmapování situace v třídním kolektivu.  Dle krizového plánu naší školy budeme na základě vyhodnocení s třídním kolektivem, popř. s agresorem nebo obětí dále pracovat.

Chceme mít jistotu, že děláme pro odhalování šikany maximum.