Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Změnou právních předpisů dochází ve školním roce 2023/2024 k digitalizaci procesu přijímacího řízení do středních škol.
Informační webové stránky k přijímacímu řízení: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.prihlaskynastredni.cz/    

https://prijimacky.cermat.cz/

 
Záznam přednášky pro rodiče (ze 7.1. 2024):


https://kurzy.ssgh.cz/prednaska-rodice_l1/

 

Video o elektronickém přihlašování na střední školy :

https://www.youtube.com/watch?v=vRHfOhAKOYY


Video - Jak vyplnit přihlášku:

https://youtu.be/Q4YjKGuO3T0


Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitelé SŠ nejdéle do 31.1.2024 - sledujte webové stránky vybraných škol.

Přihlášky ke studiu se budou podávat od 1.2. do 20.2.2024 přes Digitální přihlašovací systém DiPSy.

Další materiály jsou v "Dokumentech".

 

Dokumenty