Spolek rodičů

při Základní škole Kubatova 1, České Budějovice, z.s.

            Byla založena za účelem podpory a rozvoje Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice. Sdružení se schází pravidelně minimálně 3x ročně. Projednávají se organizační, pedagogické i hospodářské problémy školy.

Hlavní činnosti sdružení jsou:

     - respektování práv, potřeb a zájmů dětí;

     - vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole;

     - zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání;

     - ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků;

     - sdružování rodičů a přátel školy;

     - rozvoj vzájemné spolupráce a podpory mezi rodiči a učiteli;

     - seznamování rodičů s cíli a úkoly školy a s problematikou jejich dosažení;

     - seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů;

     - dobrovolné přispívání finančními i jinými prostředky k zajištění činnosti školy

       a k zlepšování, zmodernizování školního prostředí, výuky a mimoškolních aktivit;

     - informování svých členů i ostatních rodičů o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích.

 

STANOVY  SPOLKUk dispozici zde

 

Členy výboru jsou:

            Předseda:       Mgr. Jan Boršovský

            Hospodářka:   Ing. Ludmila Pilátová

                                      Alena Zábranská

Dokumenty