Školní družina

 

INFORMACE ŠD - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Rodiče, kteří mají zájem využít školní družinu v době velikonočních prázdnin – čtvrtek 28. 3. 2024, přihlásí své dítě nejpozději do 26. 3. 2024 – předáním závazné přihlášky, která je umístěna na stránkách školy – DRUŽINA.

Přihlášku odevzdávejte vedoucí vychovatelce paní Jandové nebo na vrátnici školy.


 

Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. tříd.

Kontakt na školní družinu:

tel.: 702 197 512  (budova ŠD)

tel.: 724 168 422  (budova ZŠ)
 

UPOZORNĚNÍ: -li být účastník uvolněn z družiny dříve než je uvedeno na přihlášce a bude odcházet sám, musí předložit písemné oznámení, které obsahuje: jméno, datum, čas odchodu účastníka ze ŠD a podpis rodiče (zákonného zástupce).
Účastníka nelze uvolňovat na základě telefonního hovoru, ani SMS zprávy.

 

  "Družinový" Kubatovský zpravodaj na konci stránky

 

Oddělení školní družiny :

Pavilon družina

1. oddělení

1.A

2. oddělení

2.C, část 3.C

3. oddělení

1.C

4. oddělení

1.B

Mgr. Vitaliia Sharkan

Martina Haberlová

Bc. Kristýna Izugrafov

Nela Jandová

 

Škola přízemí

 

5. oddělení

3.A,  část 3.C

               

Ing, Jana Lukášková

tel. 21

Škola nad jídelnou

6. oddělení

2.A, 4.třídy

7. oddělení

3.B, část 3.C

8. oddělení

2.B, 4.třídy

 

 

 Bc. Adéla Stejskalová

tel. 20

Ivana Pišanová

tel. 76

Martina Hromádková

tel. 60

 

 

- 15.00 - 2.AB, 3. ABC, 4. ABC třídy přechází do budovy ŠD

1. a 2. třídy při pobytu venku na zahradě v areálu ŠD
3. a 4.. třídy při pobytu venku na školním hřišti

 

Vychovatelky školní družiny:

vychovatelka e-mail
 Nela Jandová -vedoucí vychovatelka ŠD  njandova@zskucb.cz
 Martina Hromádková  mhromadkova@zskucb.cz
 Bc. Kristýna Izugrafov  kizugrafov@zskucb.cz
 Martina Haberlová  mhaberlova@zskucb.cz
 Mgr. Vitaliia Sharkan  vsharkan@zskucb.cz
 Ivana Pišanová  ipisanova@zskucb.cz
 Bc. Adéla Stejskalová  astejskalova@zskucb.cz
 Ing. Jana Lukášková  jlukaskova@zskucb.cz

 

Dokumenty

Kubatovský zpravodaj

kalendar
Dopravní procházka ŠD
Dobrodružství s technikou
Kreslení na chodníky
Přírodovědná procházka
Africká skupina Emongo
Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne
Sportovní stezka