Projekty EU - Šablony III

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_060/0019624

s názvem "ZŠ a MŠ Kubatova III."

 

Od 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019624 s názvem „ZŠ a MŠ Kubatova III.“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků a na
podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit

Celková výše podpory činí 1.550.804,- Kč

Dokumenty