Z historie ZŠ Kubatova

Z historie ZŠ Kubatova

Stavba školního areálu ZŠ Kubatova vzešla z potřeby nově vznikajícího sídliště v místě Pražského Předměstí. Celá stavba, zahájená v roce 1970, byla rozdělena do několika etap. V nově dostaveném pavilonu byla v roce 1973 započata výuka pro 406 žáků 1.- 5. postupného ročníku. Tímto rozhodnutím byla vyřešena složitá situace na ZŠ Čéčova a ZŠ Nerudova, kde se vyučovalo ve dvou směnách. Ředitelkou byla jmenována Jaroslava Sajdoková.

Ve školním roce 1974-75 byl k dosavadní budově připojen vstupní pavilon, pavilon 6.- 9. ročníku a pavilon mimoškolní výchovy. Novým ředitelem školy byl jmenován Jiří Drexler. Spolu s ním na škole působilo 36 pedagogických pracovníků pro 820 žáků prvního a druhého stupně. Při škole byla také zřízena  6. třída se sportovním zaměřením na plavání. Žáci do této třídy nastoupili po předběžném výběru, jehož kritéria byla dobrý prospěch a plavecký talent.

V březnu 1976 byl dodavatelem předán do užívání areál tělocvičny. Konečná kolaudace proběhla v září téhož roku. Tím se ukončila poslední etapa výstavby, v niž byly s tělocvičnou zprovozněny školní dílny, pozemky a sportovní hřiště.

Školní rok 1980-81 opustili první žáci nižší stupeň a postoupili na stupeň vyšší.  K dalšímu rozšíření sportovního zaměření došlo v roce 1984, kdy byly otevřeny dvě třídy sportovní školy pro nejlepší plavce a lehké atlety. Soustava  speciálních plaveckých tříd při základní škole zůstala zachována.

Nástupcem po Jiřím Drexlerovi se ve školním roce 1986-87 stal ředitelem školy jeho dosavadní zástupce Milan Liška. V následujících letech došlo na postu ředitele k více změnám. Rok 1990-91 zahájil Miroslav Berka, kterého na počátku školního roku 1992-93 vystřídala Jana Tondlová.

Dalším významným dnem v existenci školy byl první leden 1993, škola získala právní subjektivitu. Tak obdržela právo samostatně hospodařit s majetkem, rozhodovat o finančních a rozpočtových záležitostech a možnost zajišťovat finanční úspory. Proto bylo taktéž rozhodnuto o zřízení školní rady, do níž byli jmenováni zástupci školy, zřizovatele a rodičů. V témž roce byla obnovena činnost Rady rodičů, která se podílela na výchovně vzdělávací práci školy, materiálním a hospodářském zabezpečení, jejím provozu a sponzorování.

Na konci devadesátých let se sportovní zaměření školy rozšířilo o další činnosti - basketbal a aerobik. Místo zrušené školky v Kubatově ulici byla ve školním roce 2000-2001 předána do užívání budova pro 1. a 2. třídy ZŠ a pro školní družinu. V témž roce vystřídal Janu Tondlovou na postu ředitele PhDr. Jaroslav Vaněk. Za jeho působení došlo ke dvěma důležitým událostem. Před začátkem školního roku 2002-2003 postihly budovu školy povodně. Kvůli povodním započala výuka  s měsíčním zpožděním. V této době došlo ve škole k nutným zásahům umožňujícím zahájit nový školní rok. Druhou významnou událostí byl návrh na ukončení působnosti školy v rámci optimalizace sítě škol. Na základě odmítavého postoje rodičů se od tohoto rozhodnutí upustilo.

V letech 2010 – 2014 prošla škola rekonstrukcí, budova byla zateplena a vyměněna všechna okna. Zpět do hlavní budovy se vrátily 1. a 2. třídy, od 1. 9. 2009 funguje opět MŠ v původním areálu. Pro nedostačující kapacitu zřizovatel rozhodl od 18. 11. 2013 rozšířit MŠ o další budovu, taktéž v Kubatově ulici. 1. 9. 2009 se tedy stáváme ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice.

Ředitelem školy od školního roku 2015- 2016 je Mgr. Libor Kocián. Během prvního roku působení došlo ke kompletní rekonstrukci školní kuchyně.

Fotogalerie

hist01.jpg

hist02.jpg

hist04.jpg

hist05.jpg