Projekty EU - MAP

Projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

Naše škola zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/

 

Dokumenty