Kariérový poradce

Mgr. Klára Bumbová  

konzultační hodiny:

po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

telefon: 387 318 864 (spoj.)

místnost: kabinet č. 48 (II. stupeň, 2. patro)

e-mail: kbumbova@zskucb.cz

 

Kariérový poradce:

  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení.
  • spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách.
  • pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku
  • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků.