Projekty EU - Šablony II

Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013531

s názvem "ZŠ a MŠ Kubatova II."

 

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013531 s názvem „ZŠ a MŠ Kubatova II.“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen:

 • Podpora společného vzdělávání.
  • Personální podpora (např. školní asistent ZŠ, MŠ, ŠD).
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze.
 • Podpora nových metod ve výuce.
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.
  • Rozvoj dovedností v ICT.
  • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Spolupráce s rodiči a veřejností.
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy.

 

Celková výše podpory činí 2.991.580,- Kč

Dokumenty