Projekty EU - Odborné učebny


Projekt

PRÁCE S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI KUBATOVA

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je vytvoření moderní odborné učebny práce s digitálními technologiemi na ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice. V rámci doplňkové aktivity proběhne i celková rekonstrukce kabinetu odborné učebny.

 

Projekt

UČEBNA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KUBATOVA

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je modernizace odborné učebny polytechniky na ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice. V rámci doplňkové aktivity proběhne i celková rekonstrukce přípravny a kabinetu odborné učebny.
 

Dokumenty