Projekty EU - Operační program Jan Amos Komenský

Od 1.7.2023 do 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005402 s názvem „ZŠ a MŠ Kubatova OPJAK“, který je spolufinancován Evropskou unií.
 

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.
 

Celková výše podpory činí 4. 668. 880,- Kč

Dokumenty