Školní psycholog

Bc. Tereza Tíková  

konzultační hodiny:

po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

telefon: 607 016 664

místnost: pracovna č. dveří 65 (II. stupeň, 1. patro)

e-mail: ttikova@zskucb.cz

 


Komu jsou určeny psychologické služby:

Žákům a třídním kolektivům, rodičům a zákonným zástupcům, pedagogickým i ostatním pracovníkům školy.

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce závisí na konkrétní zakázce formou jednorázové konzultace nebo má dlouhodobější charakter. Vždy probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a po dohodě s psychologem.
Krizová intervence je poskytována v době přítomnosti školního psychologa.

Úkoly, a cíle práce školního psychologa:

 • poskytuje služby psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, zaměřuje se na prevenci a korekci výchovných problémů žáků
 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • pracuje s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě a škole co nejlepší sociální klima
 • spolupracuje s pedagogy, s cílem dosažení co nejefektivnějších výsledků práce
 • přispívá k řešení osobních problémů a problémů v rodině, ke zlepšení vztahů s vrstevníky v třídním kolektivu
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se můžete na psychologa obrátit vy, žáci?

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli.
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit.
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl.
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, nemoc, konflikty, tréma).
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, osamocenost).
 • když si jednoduše potřebujete o čemkoli popovídat.

Rodiče mohou kontaktovat psychologa:

 • pokud se Vám něco výrazněji nedaří ve výchově Vašeho dítěte.
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde jak by mělo, má jakékoli psychické problémy.
 • když se Vám nedaří na něčem podstatném domluvit s učiteli Vašich dětí.
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo.
 • když se ve Vaší rodině odehrávají velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…).
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.