AKTUÁLNĚ

Zápis do první třídy

06.04.2017

Zápis do 1. tříd v roce 2017

Ředitel ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice stanovil podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

  • 6. dubna 2017 (čtvrtek) 14.00 - 17.00 hodin
  • 7. dubna 2017 (pátek) 14.00 - 17.00 hodin

Zápis se týká dětí, které bydlí v těchto ulicích spádového obvodu:

Budivojova, Fr. Hrubína, Holečkova, Jar. Haška, Jiráskovo nábř., Klavíkova, Kubatova, Mariánské nám., Resslova, Staroměstská, Vltavské nábř.,

části ulic:

Husova tř. sudá čísla do č. 28, lichá čísla do č. 11,

Pražská tř. lichá čísla do č. 75,

Puklicova sudá čísla do č. 28, lichá čísla do č. 19.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech:

 

Zápisem mohou projít všechny děti  narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, které se k zápisu dostaví. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

  • písemná žádost zákonných zástupců,
  • doporučení školského poradenského zařízení,

doporučení odborného lékaře.

Dokumenty