AKTUÁLNĚ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

05.03.2018

 1. Termín a místo zápisu

Ředitel ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice stanovil podle § 36, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

 • 5. dubna 2018 (čtvrtek) 14.00 - 17.00 hodin
 • 6. dubna 2018 (pátek) 14.00 - 17.00 hodin
 1. Věk dítěte

Zápisem mohou projít všechny děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2018, případně dítě starší, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 5. 4. do 6. 4. 2018) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 1. Potřebné doklady
 • řádně vyplněná „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“

https://zapiszscb.c-budejovice.cz/- portál je možný využít i k rezervaci času zápisu. Vše je možné v době od 5. 3. do 4. 4. 2018 .

Vytištěnou a podepsanou žádost oběma rodiči (zákonnými zástupci) předložíte u zápisu. Pokud nemáte možnost využít elektronickou formu, všechny potřebné úkony budou provedeny při zápisu dne 5. nebo 6. 4. 2018 na místě, příp. v rámci dne otevřených dveří 7. a 21. 3. 2018 od 8:00 do 11:30.

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)
 • případně rozhodnutí ředitele o předcházejícím odkladu povinné školní docházky - podléhají  

       též výše uvedeným podmínkám.

 1. Kritéria přijetí

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato 66 dětí podle následujících kritérií:

 1. Na prvním místě budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve  školském obvodu  ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice, v případě vyššího počtu žádostí o přijatých rozhodne los.
 2. V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice, a to dle kritérií:
 1. starší sourozenec je v den zápisu žákem ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice,

menší vzdušná vzdálenost trvalého bydliště přijímaného dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hlavnímu vchodu budovy ZŠ dle Google Maps).

Dokumenty