AKTUÁLNĚ

Zahájení školního roku 2023/2024

04.09.2023

Vstup do budovy pro žáky 1. tříd a žáky nové – od 7:30, pro ostatní 7:40

4.září 2023 – 1. třída 1 vyučovací hodina ( 8.00 – 8:45), 2.-9. třída 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40)

4. září 2023 je oběd pouze v čase 10:00 až 11:00. Pro žáky 1. tříd je oběd odhlášen. Žákům 2.-9. tříd je na tento den přihlášen, v případě, že nemáte o oběd zájem, je nutné oběd odhlásit nejpozději do čtvrtka 31. 8. 2023 do 14.00. Žáci, kteří půjdou na oběd, neopouští školu, je pro ně zajištěn dohled.

4. září  mohou rodiče žáků 1. tříd (pouze zákonní zástupci) doprovázet děti  do tříd. V dalších dnech je dohled nad žáky při vstupu do budovy i v šatnách zajištěn dozorem.

Po skončení vyučování již do budovy zákonní zástupci nechodí, žákům v šatnách pomáhají vychovatelky ŠD, žáky vyzvedávat pouze před vstupem do budovy ZŠ.

 

5. září 2023 - třídnické záležitosti – 2 vyučovací hodiny, dále následuje výuka podle rozvrhu, bez volitelných předmětů  

              a to  

                          1. třídy – do 11.00

                          2. a 3. tř. – do 11.30

                          4. a 5. tř. – do 12.00

                          6. a 7. tř. – do 12.35

                          8. a 9. tř. – do 13.00

- žáci přebírají objednané školní a pracovní sešity

od 6. září 2023 - výuka dle rozvrhu, bez volitelných předmětů

 

 Potřebné údaje pro nový školní rok najdete v jednotlivých sekcích těchto webových stránek