AKTUÁLNĚ

Vyhlášení dne volna ředitelem školy 29. 9. 2023

29.09.2023

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zřizovatelem školy, vyhlašuje ředitel školy na den 29.9. 2023 ředitelské volno pro žáky ZŠ. Školní jídelna nebude v tento den pro žáky ZŠ v provozu.

Mgr. Libor Kocián
ředitel školy

Dokumenty