AKTUÁLNĚ

Ukliďme Česko

11.04.2016

Naše škola se zúčastní v termínu od 11. 4. do 15. 4. 2016 celosvětové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Úklid bude probíhat v okolí školy místo pracovních činností v rámci ekologické výchovy. Věříme totiž, že čím dříve si člověk na vlastní kůži vyzkouší uklidit černou skládku nebo nepořádek ve svém okolí, tím lépe. Kdo uklízel, neznečistí. A u dětí to platí dvojnásob. Jde nám také o motivaci na straně žáků. Žáci budou před samotnou akcí seznámeni s prezentací (téma černé skládky). Jejím cílem je poukázat na problém černých skládek a motivovat žáky k zapojení do úklidových akcí.

Více informací k této akci naleznete na stránce: www.uklidmecesko.cz