AKTUÁLNĚ

Ředitelské volno

27.09.2021

Vyhlášení volných dnů ředitelem ZŠ a MŠ, Kubatova 1,  České Budějovice

Se souhlasem zřizovatele a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji na 27.9. 2021 volný den pro děti ZŠ. O udělení volna budou žáci i rodiče informováni prostřednictvím komens (Bakaláři) či Žákovské knížky a na webových stránkách naší školy.

V Českých Budějovicích dne 13.9 . 2021         

                                                                                                                                                            Mgr. Libor Kocián v.r
                                                                                                                                                                   ředitel školy