AKTUÁLNĚ

Příjímacího řízení na SŠ

02.05.2017

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

Zájem o studium po úspěšně vykonané přijímací zkoušce potvrdíte tak, že řediteli střední školy odevzdáte do 10 pracovních dnů vyplněný zápisový lístek.

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Přehled o volných místech na středních školách (průběžně aktualizovaný) najdete na webových stránkách krajského úřadu:

http://www.kraj-jihocesky.cz/35/odbor_skolstvi_mladeze_a telovychovy.htm (Volná místa)

dále pak na webových stránkách jednotlivých škol.

Ve druhém kole, příp. dalších kolech, není již počet přihlášek omezen.

Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor. Škola vyhlašuje už jen jeden termín. Jednotná zkouška se již nekoná.

ODVOLÁNÍ proti nepřijetí ke studiu

  • písemně do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků u ředitele školy (vzor uveden níže)
  • na základě kladně vyřízeného odvolání je možné vzít zpět zápisový lístek ze školy, kam se žák/yně původně zapsal/a (po předložení výsledku odvolání)
  • Vzor odvolání pro nepřijetí na SŠ