AKTUÁLNĚ

Informace k přijímacím zkouškám

01.03.2017

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Prosím, poskytněte tyto informace Vašim žákům. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

 

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 - ke stažení ve formátu PDF.

 

S ohledem na to, že jsme zaregistrovali, že na některých základních školách je žákům sdělována informace, že přihlášky ke studiu na střední škole je možné podávat až do poloviny března, rád bych Vám připomněl, že v tomto ohledu došlo v roce 2016 k novele školského zákona a uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2017. Prosím, potvrďte tedy Vašim žákům přihlášky ke studiu nejpozději do tohoto data - 1. března 2017, aby stihli přihlášky podat včas a ředitelé středních škol je tak mohli akceptovat.

 

Jan Pohanka

vedoucí referátu vnějších vztahů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání