AKTUÁLNĚ

Adaptační kurz 6.ročníků v ČB

07.09.2020

Vážení rodiče, 

z důvodu doporučených opatřeních proti šíření COVIDu-19 jsme se jako škola rozhodli změnit formu Adaptačního kurzu pro 6.ročníky. Tímto rušíme AK v jeho původní verzi jakožto týdenní pobytovou akci v Letních táborech U Jezera v Nové Peci a přesouváme jej do Českých Budějovic, kde každá třída zvlášť absolvuje dvoudenní příměstský adaptační kurz v prostorách školy a jejím širokém okolí se svými třídními učiteli. Hlavním cílem AK je stmelení třídního kolektivu, hlubší seznámení s nově příchozími žáky a v neposlední řadě vytvoření vazeb s novými třídními učiteli. Účast na tomto kurzu je pro všechny žáky 6.ročníků povinná. Program bude probíhat každý den od 8:00 do 15:00 hod., jeho detailnější průběh upřesníme žákům před začátkem AK. Obědy budou pro žáky zajištěny v jídelně ZŠ a MŠ Kubatova. Na správě finančních prostředků, které jste již zaslali na ŠOP, se domluvíte jednotlivě se svými třídními učiteli na 1.třídní schůzce.

 

Termíny náhradního příměstského AK pro jednotlivé třídy: 

6.C: 3.-4. září 

6.A: 7.-8. září 

6.B: 9.-10.září 

 

S pozdravem,
Nikola Schwachová