AKTUÁLNĚ

Adaptační kurz 6. ročníků

13.09.2021

Dobrý den, vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat o Adaptačním kurzu pro budoucí 6.ročníky, který se bude konat v termínu 13.-17.září 2021.

Prosím o vyplnění papírové závazné přihlášky (viz.příloha 1) do pátku 3.září 2021 a její odevzdání třídnímu učiteli.

Místo:                 Nová Pec – tábory Jezero

Odjezd:               pondělí  13. 9.  2021 od bočního vchodu ZŠ Kubatova, sraz v 8:15

Návrat:                pátek  17. 9. 2021 u bočního vchodu ZŠ Kubatova, cca v 13:15

Doprovod:          Nikola Schwachová – vedoucí kurzu; budoucí třídní učitelé

Cena kurzu:       2300,- Kč - PROSÍM O UHRAZENÍ KURZU NEJPOZDĚJI 10. 9. 2021 (PŘEVEĎTE PENÍZE NA ÚČET VAŠEHO DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM PROGRAMU)

Co s sebou:        spací pytel, čelovku (nebo jinou svítilnu), malou lékárničku (obinadlo, náplasti apod.), šátek, psací potřeby, blok, hudební nástroj (pokud na nějaký hrajete), plavky, pevnou obuv do lesa, pantofle k vodě, tenisky pro pohyb po táboře, věci osobní hygieny, repelent, opalovací krém, vhodné oblečení na týdenní pobyt v přírodě (dlouhé kalhoty, šortky, tričko, mikinu, bundu, pláštěnku – nebo nepromokavou bundu….), drobné kapesné, DOBROU NÁLADUJ

Nechte doma:  mobilní telefony, tablety, počítače, cennosti a další elektroniku

V průběhu celého kurz platí školní řád, upozorňuji na zákaz alkoholu, tabákových výrobků a

návykových látek. Pravidla slušného chování jsou samozřejmostí J.

V případě hrubého porušení školního řádu či v případě nemoci či úrazu je rodič povinen si pro své dítě přijet.

 

Než pojedeme na kurz, každý vyplní a odevzdá (pí. uč. Schwachové nebo své pí. uč. třídní) nejlépe do konce školního roku 2019/2020, nejpozději však DO PÁTKU  3. 9. 2021:

1)      Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na sportovním kurzuPOZOR: POSUDEK JE NUTNÉ MÍT VYPLNĚNÝ OD LÉKAŘE. Platnost posudku je dle nového zákona 2 roky. Můžete využít posudek, který jste použili na letní tábor, nebo si nechat vyhotovit nový posudek, který můžete využít další léto na tábor. Doporučuji přinést kopii tohoto posudku. (viz.příloha 2)

2)      Okopírovaná kartička zdravotní pojišťovny

Každý dále vyplní V DEN ODJEZDU S DATEM 13. 9. 2021 a odevzdá jej před odjezdem u autobusu:

3)    Prohlášení zákonných zástupců dítěte – tzv. bezinfekčnost (viz.příloha 3)

Bez těchto 3 náležitostí nebude moci Váš syn/Vaše dcera odjet na adaptační kurz.

Případné dotazy směřujte na školní e-mail: nschwachova@zskucb.cz či na Komens uč.Schwachové.

V průběhu kurzu nás můžete kontaktovat na tel.čísle: 702 215 026 (školní mobil).

ADAPTAČNÍ KURZ TOUTO FORMOU SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.

Povinnost testování upřesníme před odjezdem na kurz podle aktuálních nařízení, které budou zveřejněny v návaznosti na výsledky plošného testování žáků ze začátku školního roku.

Dokumenty