Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, elektronický zápis bude spuštěn počátkem jara 2018. Prozatím máte možnost podívat se, jak probíhal zápis v roce 2017. Pokud chcete žádat o zápis mimo řádný zápis, kontaktujte vedoucí učitelku pí. Marii Šmídovou na tel. 602 447 266. Děkujeme.

Vydávání žádostí: bude spuštěno 3. 4. 2017

Zákonní zástupci vyplní žádost elektronicky:

  • Na webovém portálu http://zapismscb.c-budejovice.cz
  • Na Magistrátu města ČB, Nám. Přemysla Otakara II. - 3. patro (odbor školství a tělovýchovy) v úřední dny pondělí, středa 9:00 - 15:00 hod, pátek 9:00 - 11:00 hod.
  • Na příslušné mateřské škole ve čtvrtek 27. 4. 2017
    od 10:00 do12:00 hod a od 14:00 do 16:00 hod.

Vydávání žádostí: bude spuštěno 3. 4. 2017 a ukončeno 28. 4. 2017. Zákonný zástupce dokument vytiskne tolikrát, na kolik škol bude žádost podávána. Potvrzení od lékaře - originál - si zákonný zástupce uschová a odevzdává pouze kopie. Originál odevzdá následovně na škole, kam bude dítě přijato.

Sběr žádostí: ve dnech 2. 5. - 3. 5. 2017 - zákonný zástupce předá osobně vyplněnou žádost, kopii potvrzené přílohy od dětského lékaře v době od 8:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod.

Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, zdravotní kartu pojištění dítěte a doklad o trvalém bydlišti dítěte.

Nahlédnutí do spisu:  24. 5. 2017 od 10:00 do 12:00 hod.

Zápis do logopedické třídy MŠ probíhá po domluvě s logopedkou školky Mgr. Hovorkovou a po vyšetření dítěte v SPC Týn nad Vltavou

(text k zápisu si můžete stáhnout i jako PDF)

Dokumenty