Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do MŠ bude probíhat ve třech fázích od 3. 4. 2018. Pro usnadnění orientace jsme se rozhodli Vám překlopit informace ze stránek magirstrátu:

Zákonní zástupci vyplní žádost elektronicky:

 • Na webovém portálu http://zapismscb.c-budejovice.cz
 • Pokud nemáte přístup k internetu, můžete tak učinit (potřebovat budete průkaz pojištěnce -  dítěte) :
  • Na Magistrátu města ČB, Nám. Přemysla Otakara II. - 3. patro ((dveře 330) odbor školství a tělovýchovy) v úřední dny pondělí, středa 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 hod, pátek 9:00 - 11:00 hod.
  • Na příslušné mateřské škole 27. 4. 2018
   10:00 - 12:00 hod a 14:00 - 16:00 hod.

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ nestačí pouze zaregistrovat a žádost vytisknout. Žádost je nutné podepsanou včetně Přílohy předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi. (v termínu 2. 5 .2018 – 3. 5. 2018)

Sběr žádostí: ve dnech 2. 5. - 3. 5. 2018 - zákonný zástupce předloží občanský průkaz, průkaz pojištěnce - dítěte, rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti dítěte (je-li jiné, než zákonných zástupců) v době od 8:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod. na dané MŠ.

Přijímací řízení proběhne ve dnech 4. 5. - 4. 6. 2018.

 • V tomto termínu můžete pod vygenerovaným číselným kódem (získáte při registraci a vyplnění žádosti) sledovat postup žádosti Vašeho dítěte v průběhu přijímacího řízení na uvedených webových stránkách. Od tohoto termínu můžete také očekávat výzvu k převzetí rozhodnutí o přijetí /nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v žádosti:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • datovou schránkou
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí

Zápis do logopedické třídy MŠ probíhá po domluvě s logopedkou školky Mgr. Hovorkovou a po vyšetření dítěte v SPC Týn nad Vltavou. Samostatnou stránku naleznete ZDE.

Zápis do klasických tříd pro školní rok 2017/2018 již není možný, školka má svou kapacitu naplněnu, pro jistotu však můžete kontaktovat vedoucí učitelku Marii Šmídovou na tel.: 602447266.