ZŠ a MŠ Kubatova

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do MŠ bude probíhat ve třech fázích od 3. 4. 2018. Pro usnadnění orientace jsme se rozhodli Vám překlopit informace ze stránek magirstrátu:

Zákonní zástupci vyplní žádost elektronicky:

 • Na webovém portálu http://zapismscb.c-budejovice.cz
 • Pokud nemáte přístup k internetu, můžete tak učinit (potřebovat budete průkaz pojištěnce -  dítěte) :
  • Na Magistrátu města ČB, Nám. Přemysla Otakara II. - 3. patro ((dveře 330) odbor školství a tělovýchovy) v úřední dny pondělí, středa 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 hod, pátek 9:00 - 11:00 hod.
  • Na příslušné mateřské škole 27. 4. 2018
   10:00 - 12:00 hod a 14:00 - 16:00 hod.

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ nestačí pouze zaregistrovat a žádost vytisknout. Žádost je nutné podepsanou včetně Přílohy předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi. (v termínu 2. 5 .2018 – 3. 5. 2018)

Sběr žádostí: ve dnech 2. 5. - 3. 5. 2018 - zákonný zástupce předloží občanský průkaz, průkaz pojištěnce - dítěte, rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti dítěte (je-li jiné, než zákonných zástupců) v době od 8:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod. na dané MŠ.

Přijímací řízení proběhne ve dnech 4. 5. - 4. 6. 2018.

 • V tomto termínu můžete pod vygenerovaným číselným kódem (získáte při registraci a vyplnění žádosti) sledovat postup žádosti Vašeho dítěte v průběhu přijímacího řízení na uvedených webových stránkách. Od tohoto termínu můžete také očekávat výzvu k převzetí rozhodnutí o přijetí /nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v žádosti:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • datovou schránkou
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí

Zápis do logopedické třídy MŠ probíhá po domluvě s logopedkou školky Mgr. Hovorkovou a po vyšetření dítěte v SPC Týn nad Vltavou. Samostatnou stránku naleznete ZDE.

Zápis do klasických tříd pro školní rok 2017/2018 již není možný, školka má svou kapacitu naplněnu, pro jistotu však můžete kontaktovat vedoucí učitelku Marii Šmídovou na tel.: 602447266.