Školní družina


Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. tříd.

Kontakt na školní družinu:

tel.: 702 197 512
 

UPOZORNĚNÍ: -li být účastník uvolněn z družiny dříve než je uvedeno na přihlášce a bude odcházet sám, musí předložit písemné oznámení, které obsahuje: jméno, datum, čas odchodu účastníka ze ŠD a podpis rodiče (zákonného zástupce).
Účastníka nelze uvolňovat na základě telefonního hovoru, ani SMS zprávy.

 

  "Družinový" Kubatovský zpravodaj na konci stránky

 

Oddělení školní družiny :

Pavilon družina

1. oddělení

1. B, část 2. A

2. oddělení

1. C, část 2. A

3. oddělení

1. A, část 2. A

4. oddělení

2. C, část 2. A

Mgr. Vitaliia Sharkan

Martina Haberlová

Vlasta Semotamová

Nela Jandová

 

Škola přízemí

 

5. oddělení

3. A,  4. C

               

Bc. Martina Novotná

tel. 21

Škola nad jídelnou

6. oddělení

3. B, část 4.A

7. oddělení

2. B, 4. B

8. oddělení

3. C, část 4. A

 

 Bc. Kristýna Tesařová 

tel. 20

Ivana Pišanová

tel. 76

Martina Hromádková

tel. 60

 

 

- 15.00 - 2.B, 3. ABC, 4. ABC třídy přechází do budovy ŠD

1. a 2. třídy při pobytu venku na zahradě v areálu ŠD
3. a 4.. třídy při pobytu venku na školním hřišti

 

Vychovatelky školní družiny:

vychovatelka e-mail
 Vlasta Semotamová -vedoucí vychovatelka ŠD  semotamova@zskucb.cz
 Martina Hromádková  mhromadkova@zskucb
 Nela Jandová  njandova@zskucb.cz
 Martina Haberlová  mhaberlova@zskucb.cz
 Mgr. Vitaliia Sharkan  vsharkan@zskucb.cz
 Ivana Pišanová  ipisanova@zskucb.cz
 Bc. Kristýna Tesařová  ktesarova@zskucb.cz
 Bc. Martina Novotná  mnovotna@zskucb.cz

 

Dokumenty

Kubatovský zpravodaj

kalendar
Čarodějné odpoledne
Jablíčkový den
 Velikonoční výstava
ŠD 1. a 4. oddělení
Kouzelnické vystoupení
Karnevalové odpoledne