Školní družina

Od 29. 4. 2019 bude ŠD z důvodu havárie vody přesunuta do budovy školy (do konce školního roku).

Školní družina je určena pro žáky 1. - 4. tříd.

Pozn.: Žáci 4. tříd budou do ŠD přijímáni až v září 2019 podle volné kapacity. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Kontakt na školní družinu:

tel.: 702 197 512

e-mail:  semotamova@zskucb.cz

Vychovatelky školní družiny:

vychovatelka oddělení ŠD umístění
Alice Kotalíková   pavilon ŠD u MŠ
Iveta Vačkářová   pavilon ŠD u MŠ
Vlasta Semotamová   pavilon ŠD u MŠ
Martina Hromádková   pavilon ŠD u MŠ
Ivana Pišanová   přízemí hl. budova
Nela Pávová   patro nad jídelnou
Mgr. Svatava Zíchová   patro nad jídelnou

 

Dokumenty

Kubatovský zpravodaj

kalendar
Školní družina - Karneval 2019