Spolek rodičů při MŠ Kubatova, z.s.

Spolek je dobrovolným a nepolitickým sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí navštěvující Mateřskou školu Kubatova, České Budějovice.

Cílem spolku je zejména hájit a prosazovat práva dětí, přispívat k jejich vzdělávání, výchově a všestrannému rozvoji.

Činnost spolku je zaměřena zejména na spolupráci při vzdělávání dětí a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí a na účinnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Za tímto účelem se zejména snaží o:

  • respektování práv, potřeb a zájmů dětí
  • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole
  • zohledňování věděckých poznatků ve vzdělávání
  • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků
  • sdružování rodičů a přátel školy
  • rozvoj vzájemné spolupráce a podpory mezi rodiči a učiteli
  • seznamování rodičů s cíly a úkoly školy a s problematikou jejich dosažení
  • seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů
  • dobrovolné přispívání finančními i jinými prostředky k zajišťování činnosti školy a k zlepšování, zmodernizování školního prostředí, výuky a mimoškolních aktivit
  • informování svých členů i ostatních rodičů o konkrétních aktivitách spolku a jeji výsledcích

Spolek volí Radu rodičů, z každé třídy je zvolen jeden zástupce. Rada volí Výbor spolku.

Pro jakékoliv dotazy neváhejte kontaktovat svého zástupce.

Rada rodičů

Člen Rady

Zastupuje

Funkce ve Výboru

Jaroslav Nový

Koťátka

předseda

Martina Brychtová

Štěňátka

místopředsedkyně

Mgr. Jaromír Čermák

pokladník

Ingrid Slováčková

Berušky

 

Tereza Skořepová

Mravenečci

 

Jan Stejskal

Lišky

 

Martina Macková

Ježečci

 

Radka Voldřichová

Ovečky

 


Spolek rodičů byl zapsán pod IČ 06537308 u Krajského soudu v ČB v oddílu L., vložce č. 7410.

Spolek rodičů má založený účet vedený zdarma u FIO banky: 2601328406 / 2010

Dokumenty