Zápis do logopedické třídy

Pro rodiče, kteří by rádi přihlásili svého potomka do logopedické třídy, jsme připravili vlastní stránku.

Do MŠ – logopedické třídy mohou být přijaty děti s vadou řeči – narušenou komunikační schopností nebo děti s vadou řeči – narušenou komunikační schopností a souběžným postižením více vadami, a to jen v případě možnosti zajištění výchovně-vzdělávacího procesu v logopedické třídě, která je primárně zřízena pro děti s vadou řeči – NKS.

Přijímání dětí do logopedické třídy dle § 16/9  v MŠ Kubatova k předškolnímu vzdělávání

  1. Podání žádosti v termínu 16. – 18. 4. 2018

Žádost ke stažení

  1. Zápis dne 25. 4. 2018
  2. Dokumenty potřebné k zápisu: vyplněná žádost k přijetí, OP, rodný list dítěte, doporučení ŠPZ
  3. Přijetí či nepřijetí  - rozhodnutí do 30 dnů

O přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy a je vydáno písemné rozhodnutí.

Žádosti jsou posuzovány individuálně podle následujících kritérií:

  1. Písemné doporučení SPC pro vady řeči nebo PPP k předškolnímu vzdělávání pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami ve třídě dle § 16/9
  2. Spádovost
  3. Věk – přednost má starší dítě – OŠD, předškolák

Potřebné informace k zápisu, podání žádosti, doporučení Vám poskytne

Mgr. Nicole Hovorková, školní logoped, tel. 725 972 522 ; e-mail: logoped@zskucb.cz

Dokumenty