Logopedická třída

 

Zápis do logopedické třídy v MŠ Kubatova

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022
 

Zápis - informace

 

PRO KOHO?

Logopedická třída je určena pro předškolní děti s vadou řeči, s narušenou komunikační schopností ve věku 4-6 let

PROČ ŘEŠIT ŘEČ?

Lidská řeč, schopnost komunikovat, domluvit se s druhými lidmi, projevit svá přání, své emoce, získat a podělit se o informace, vyjádřit svůj názor , …- to vše je nepochybně velmi důležité, zvláště v dnešní době prudkého rozvoje informačních technologií, kdy stoupá počet dětí s poruchou řeči

CO NABÍZÍME navíc ve srovnání s běžnou třídou MŠ?

 • Malý kolektiv s rodinnou atmosférou – 14 dětí ve třídě.

 • Srozumitelná pravidla pro všechny.

 • Individuální a skupinová logopedická péče pod vedením školního logopeda

 • Logopedická prevence pod vedením logopedického asistenta

 • Logopedie prostupuje denně veškeré dění v logopedické třídě ruku v ruce s klidným individuálním speciálně pedagogickým přístupem – soustavná a pravidelná péče

 • Režim dne je dostatečně flexibilní, zohledňující speciálně vzdělávací potřeby dítěte, věk, pozornost, pracovní tempo, unavitelnost a zájmy dětí

 • Úzká spolupráce s rodiči a se speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči v Týně nad Vltavou

CO JE NAŠÍM CÍLEM? NAŠE SPOLEČNÁ SNAHA?

 • Připravit děti na bezproblémový vstup do ZŠ hlavního proudu – do běžné ZŠ

 • Snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit narušenou komunikační schopnost

 • Rozvíjet rozumění řeči, slovní zásobu, vyvozovat správnou artikulaci, vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči – přiměřený dostatek stimulů pro řeč, dechová, hlasová, artikulační cvičení, cvičení jemné motoriky, sluchové a zrakové percepce a další.

 • Respektovat individuální zvláštnosti a potřeby dětí a postupně naplnit všechny cíle předškolního vzdělávání, stanovených ve školním vzdělávacím programu

 

Za logopedickou třídu Mgr. Nicole Hovorková – logopedka

Bc. Michaela Salabová – logopedická asistentka

Více informací na tel. 725 972 522 email logoped@zskucb.cz

 

 

Dokumenty