Školní vzdělávací program Mateřské školy Kubatova

Základní filozofií mateřské školy je vytvořit dětem atmosféru milého přijetí, ve kterém se děti budou cítit příjemně a bezpečně. Umožňujeme postupné začlenění dítěte do nového kolektivu s ohledem na jeho individualitu.

Je vypracován celoroční program „Ruku v ruce s Kubíkem", který obsahuje čtyři integrované bloky. Témata jsou dále rozpracována na jednotlivých třídách v TVP.

 

Dokumenty