Třída 4.B

První zadání úkolů mají žáci zapsány v notýsku (AJ v příloze, bude vždy v příloze), další budou postupně zadávány po týdnech.

Od dalšího týdne (od 30.3.2020) budou úkoly od p. uč. Kosové zasílány přes Bakaláře (Elektronickou ŽK). Prosím o její kontrolování či si nastavení notifikací (upozornění).

Nové úkoly zde i v dokumentech:

23. - 27.3.2020

ČJ: učebnice: str. 87  opsat vzor píseň do ČJŠ

cv.3/88 ústně,  cv. 5/89 do ČJŠ

PSČJ: cv.1,2,/11 (píseň), možnost procvičování na stránkách skolakov.eu, opakování vzorů středního rodu, ženského rodu, předpon a předložek, vyjmenovaných slov atd.

M: učebnice: str. 38/cv.2,3 do sešitu na geometrii

Narýsuj čtverec a obdélník: cv.1,2,3/43 do sešitu na geometrii

Do MŠ cv. 21/54 (kromě poslední čtvrté rovnice, tento typ jsme ještě nedělali), nezapomeňte dodržovat zkoušku podle zadané rovnice

Do sešitu vlastivědy nakresli obrázek krále či knížete z rodu Přemyslovců.

V učebnici přírodovědy trénuj poznávání živočichů a rostlin v ekosystému louka a v dalších kapitolách (rybníky…). Nakresli obrázek živočicha z ekosystému louka do školního sešitu.

 

16. - 20.3.2020

ČJ: učebnice: str. 84 opsat vzor růže do ČJŠ včetně podvzoru ve 2.p.č.mn. (ulic)

cv.3/85 opsat do ČJŠ, cv. 5a,b/86 do ČJŠ

PSČJ: cv.1,2,3/11 (růže), možnost procvičování na stránkách skolakov.eu, opakování vzorů středního rodu, vyjmenovaných slov atd.

M: učebnice: cv.3,4,6,8/53 do MŠ

cv.15,19/54 a cv.23,28/55 do MŠ

Geometrie: narýsuj: k(S; r=43 mm), vyznač body K,L,M, které kružnici k náleží a body S,T,U, které kružnici k nenáleží

Narýsuj kruh K(V; d=8 cm), vyznač body C,D,E, které kruhu K náleží a vyznač body A,B, které kruhu K nenáleží, nezapomeň udělat náčrt a konstrukci, můžeš i zkusit zapsat si zápis.

Ve vlastivědě si pročti kapitoly o Přemyslovcích.

Dokumenty