Vedení školy, učitelé a pracovníci ZŠ a MŠ Kubatova

Vedení školy:

  funkce e-mail telefon
 Mgr. Libor Kocián ředitel školy reditel@zskucb.cz 387 318 856
 Mgr. Josef Fleischman zástupce ředitele pro II. stupeň jfleischman@zskucb.cz 387 318 864
 Mgr. Šárka Pixová zástupce ředitele pro I. stupeň spixova@zskucb.cz 387 318 864, 720 979 358
 Marie Šmídová vedoucí mateřské školy msmidova@zskucb.cz 387 200 116, 601 588 048
 Vlasta Semotamová vedoucí vychovatelka školní družiny semotamova@zskucb.cz 702 197 512
 Radek Joza vedoucí školní jídelny jidelna@zskucb.cz 725 453 912, 601 588 046

 

Administrativní a provozní zaměstnanci:

  funkce e-mail telefon
 Libuše Smejkalová sekretářka lsmejkalov@zskucb.cz 387 318 864, 601 588 047
 Marie Rauchová ekonomka mrauchova@zskucb.cz 601 588 049
 Miroslav Kuvik školník    

 

Školní poradenství:

  funkce e-mail
 Mgr. Šárka Pixová výchovný poradce spixova@zskucb.cz
 Mgr. Naděžda Čížková školní metodik prevence nzencuchova@zskucb.cz
 PhDr. Jaroslav Vaněk školní psycholog jvanek@zskucb.cz
 Mgr. Klára Bumbová kariérový poradce kbumbova@zskucb.cz

 

Pedagogický sbor, školní družina, školní jídelna:

Učitelky a učitelé ZŠ

Učitelky a učitelé MŠ

Vychovatelky ŠD

Školní jídelna