Kubatovský zpravodaj

Úspěchy žáků 1. stupně

Úspěchy žáků 1. stupně

28.06.2019

Úspěchy žáků 1. stupně naší školy  v soutěžích

ve školním  roce 2018/2019

Logická olympiáda:

Z okresního kola postoupili do krajského kola: Barbora Duníková; 5.A a Vojtěch Dřevikovký; 5.B

Vojtěch Dřevikovský; 5.B – úspěšný řešitel krajského kola; postup do finále – 36. místo

Klokan : Krajské kolo:

1. místo: Michal Kubal; 3.A

3.-5. místo: Pechoušová Soňa; 3.A

6.místo: Heřman Antonín; 3.A

2. – 3. místo: Dřevikovský Vojtěch; 5.B

Bobřík Informatiky:

Úspěšní řešitelé v kategorii  BENJAMIN (kat.: 6. - 7. třídy)   

y1. - 2.Jakub William Bruce; 5.C  a Vojtěch Kopecký;5.A 3. Ondřej Sirotek; 5.A  4.Jan Smola; 5.C

Úspěšný řešitel v kategorii:  MINI (kat.: 4. - 5. třídy)  1. Vojtěch Dřevikovský; 5.B

Pangea:

Vojtěch DŘEVIKOVSKÝ,5.B:  1. v kraji;  13. v republikovém kole

Pythagoriáda - okresního kola:

 4. -  8. místo:      13 b.    Smola Jan; 5.C

 9. - 17. místo:     12 b.      Sirotek Ondřej; 5.A

18. – 27. místo:     11 b.     Dřevikovský Vojtěch; 5.B; Duníková Barbora; 5.A; Smola David; 5.C 

Matematická olympiáda - okresní kolo:

1. místo: Vojtěch Kopecký; 5.A

2.-5. místo: Vojtěch Dřevikovský; 5.B

Další úspěšní řešitelé naší školy: Barbora Duníková; 5.A;Marek Polák 5.A

Speedmat (česko-slovenská matematická soutěž):

Žáci našich 5.tříd se stali absolutními vítězi celé soutěže – získali 24 diplomů za vynikající výkony: http://www.speedmath.eu/diplom-show.php?jazyk=cz

7 žáků z 5.A se umístilo na prvních deseti místech celé soutěže!

Nejlepší řešitelé za 1.stupeň: 1. Daněk Maxmilián, 3. Komárková Ema,  4. Kopecký Vojtěch, 5. Čapek Jakub, 6. Michalová Tina, 7. Kříž Jan, 10. Duníková Barbora  Viz: http://www.speedmath.eu/trikam-show.php?jazyk=cz Nejlepší řešitel všech soutěží v kategorii  2.stupně: 3. Sirotek Ondřej (žák 5.A) Viz: http://www.speedmath.eu/trikas-show.php?jazyk=cz