Kubatovský zpravodaj

Kubatovský masterchef

Kubatovský masterchef

20.04.2016

Ve dnech 18. a 19. dubna 2016 proběhla na škole oblíbená kuchařská soutěž Kubatovský MasterChef. Zvolené téma pro letošní rok znělo: pokrmy z různých zemí, téma si žáci odhlasovali při schůzce dětského parlamentu. Každá třída si vylosovala jednu z těchto zemí: Německo, Indie, Maďarsko, Polsko, Čína, Česko, Japonsko, Velká Británie, Španělsko, Rusko, Itálie, Thajsko, Nový Zéland, Mexiko, Francie.

Zvlášť soutěžili žáci prvního a druhého stupně. Účastníci přípravu nepodcenili, uvařili typické jídlo dané země, oblékli se podle tradic a podali informace o daném pokrmu. Připravené pokrmy hodnotila porota složená z učitelů a zástupců dětského parlamentu. Hodnotil se vzhled, časová náročnost, chuť, splnění tématu a prezentace pokrmu.

Rozhodnout o vítězi bylo velice těžké. Bodové hodnocení bylo velmi těsné. Na prvním místě se za první stupeň umístila třída 4.B, která si vylosovala Čínu. Na druhém místě třída 4.C, Česko, a na třetím místě třída 5.B s typickou anglickou snídaní. Z druhého stupně zvítězila třída 7.A, která vařila pokrm z Nového Zélandu. Na druhém místě třída 8.A s francouzskou kuchyní. Třetí místa byly dvě, a to 6.C s thajskou a 6.A s ruskou kuchyní.

Všem účastníkům patří velký dík, všechny připravené pokrmy byly vynikající, velmi pěkně připravené a porota se dozvěděla spoustu zajímavých informací o daných zemích.

Fotogalerie

Dokumenty

Fotogalerie

vaření

vaření

porota

porota

servírování

servírování

porota ochutnává

porota ochutnává

jídlo 2.jpg

jídlo 3.jpg