Kubatovský zpravodaj

Kdybych mohl být kouzelníkem

Kdybych mohl být kouzelníkem

10.01.2018

Projekt „Kdybych mohl být kouzelníkem“ – spolupráce s ateliérem TVOR

V pondělí 8.1. 2018 se na Krajském úřadě města Českých Budějovic konala vernisáž soutěže, které se zúčastnily děti od mateřských škol po až po studenty střední školy. Úkolem dětí bylo navrhnout a sestrojit pomocí recyklovatelných materiálů konkrétní oblast, kterou by si přály mít, kdyby mohly býti kouzelníky. A své kouzelníky si i vyrobily.

Žáci 4.A naší školy se do této akce zapojili od samého počátku. Již v září plánovali v prostorách Metropolu - kde jste jejich práce mohli do konce září shlédnout – co by chtěli vyrobit.  Dívky se shodly na zábavném hřišti, zatímco kluci preferovali moderní restauraci.

Poté žáci své výrobky přenesli do školy, kde na vylepšování svých výrobků pokračovali. Závěr prací byl spojen s akcí spaní žáků ve škole, které si opravdu všichni užili. Výsledné práce byly instalovány v přízemí KÚ, kde jej máte možnost shlédnout do konce ledna 2018.

Ačkoliv práce našich žáků nezískaly 1., 2. ani 3. místo, děti těší ocenění, které se jim dostalo. Zejména práce našich dívek „Zábavné hřiště“ zaujala mnoho dětí. Za mne – třídní učitelku – uděluji velkou pochvalu všem žákům. Dokázali se domluvit, plánovat, spolupracovat a dokončit společnou práci.

Fotky na rajce.net