Kubatovský zpravodaj

Jak přežít v případě mimořádné či kritické události

Jak přežít v případě mimořádné či kritické události

26.06.2017

     V pondělí 26. 6. 2017 se žáci naší třídy 3. A  vypravili spolu s třídní učitelkou  a panem Lukášem Peštou /vojákem z povolání/ do branišovského lesa, abychom zde své nabyté teoretické znalosti ze školních lavic a kurzu první pomoci na škole v přírodě s Lukášem prohloubili i v praxi.

      A tak jsme si v praxi vyzkoušeli, jak přežít v případě mimořádné či kritické události. Naučili jsme se orientovat se v terénu - určit světové strany pomoci stínu; jak rozdělat oheň bez zápalek, jak si obstarat vodu, jak si postavit nouzové přístřeší, jak najít pomoc … a v neposlední řadě jsme si zkusili poskytnout první pomoc i transport raněného.

Fotogalerie

P6260084.JPG

P6260082.JPG

P6260077.JPG

P6260076.JPG

P6260075.JPG

P6260086.JPG

P6260080.JPG

P6260079.JPG

P6260078.JPG

P6260074.JPG

P6260071.JPG

P6260070.JPG

P6260069.JPG

P6260066.JPG

P6260068.JPG

P6260067.JPG

P6260065.JPG

P6260063.JPG

P6260062.JPG

P6260064.JPG

P6260060.JPG

P6260061.JPG

P6260059.JPG

P6260055.JPG

P6260056.JPG

P6260054.JPG

P6260053.JPG

P6260052.JPG

P6260045.JPG

P6260044.JPG

P6260046.JPG

P6260043.JPG

P6260041.JPG

P6260040.JPG

P6260039.JPG

P6260038.JPG

P6260037.JPG

P6260036.JPG

P6260030.JPG

P6260015.JPG

P6260016.JPG

P6260029.JPG

P6260008.JPG

P6260014.JPG

P6260007.JPG

P6260013.JPG

P6260011.JPG

P6260005.JPG

P6260004.JPG

P6260002.JPG

P6260001.JPG