skolni_zpravodaj

Kubatovský zpravodaj

Hledání pokladu "Kubalandie" - třída 4.A

Hledání pokladu "Kubalandie" - třída 4.A

22.06.2018

Výuka ve třídě 4. A tohoto školního roku probíhala v duchu imaginární země „Kubalandie“ a žáci celý rok soutěžili za své výkony o měnu „Kubalandy“.  Podle výše „konta“ jednotlivých žáků si mohli vybrat věcné ceny, které získali v soutěži Recyklant – „Kdybych mohl být kouzelníkem“.

Vyvrcholení soutěže se uskutečnilo v pátek 22. 6. hledáním pokladu v Branišovském lese. Celý program této soutěže připravili bývalí žáci třídní učitelky, nyní žáci 7.A.  Úkoly, které pro ně připravili,  byly většinou náročné. S některými si poradili, některé jim činily větší problémy. Ale celý program se jim líbil .

A poklad, který byl opravdu skryt, nakonec žáci objevili a rozdělili si spravedlivě své odměny.

A nejen to, malé blešky odměnily i své starší spolužáky – a to nejen poděkováním ale i sladkou odměnou. A toho si jako učitelé vážíme nejvíce. A proto děkuji všem svým bývalým i současným bleškám  4.A  a 7. A.

                                                                                        Mgr. A. Machartová

 

Fotogalerie

P6220542.JPG

P6220546.JPG

P6220550.JPG

P6220556.JPG

P6220552.JPG

P6220555.JPG

P6220540.JPG

P6220557.JPG