skolni_zpravodaj

Kubatovský zpravodaj

Den dětí

Den dětí

01.06.2017

Naši žáci 1. stupně oslavili svůj svátek pohybem, soutěžemi a a to vše s úsměvem na tváři.
V tělocvičně si změřili své síly v rámci ročníků žáci 2. - 5. tříd v míčových hrách - ve fotbalu, florbalu a vybíjené. Na hřišti připravili žáci 9. tříd různé soutěžní aktivity, které si děti od prvních tříd velmi užily.
 
 
p. uč. Alena Machartová