AKTUÁLNĚ

Zahájení školního roku 2020/2021 v prvních třídách

01.09.2020

Harmonogram prvního týdne školního roku:

  • 1. září 2020  - 8:30 – 9:15 hodin - zahájení školního roku. Vzhledem k velkému počtu osob  

                                                          v malém prostoru zvažte použití roušky.

Po skončení zahájení žáky přebírají vychovatelky školní družiny.

1.září je nutné předat písemně zprávu - čas a způsob odchodu žáka ze ŠD (půjde sám - čas) a podpis ZZ.

Oběd je všem žákům 1. tříd na tento den odhlášen, možno přihlásit ve ŠJ nejpozději do pátku 28. 8. 2020 do 14.00.

1. září je oběd pouze pro žáky, kteří tento den jdou do školní družiny. Od 2. září je oběd přihlášen všem žákům.

 

Na první den si děti přinesou aktovku a penál.

Děti a rodiče jdou rovnou do tříd, bez přezouvání.  

 

  • 2. září 2020 – výuka 8.15  -  11. 00 – žáky přebírají vychovatelky ŠD

                       oběd 11.00 - 11.40

Žáci si přinesou sáček (podepsaný) s přezůvkami do šatny.

 

  • 3. září a 4. září 2020 – výuka 8.15 -  11. 30 - žáky přebírají vychovatelky ŠD

                                    oběd 11.30 – 12.30

 

 Do konce prvního týdne mohou rodiče (pouze jeden ZZ) děti doprovázet do šaten, ne do tříd. Dále je dohled nad dětmi zajištěn PP a AP.

Po skončení vyučování již do budovy ZZ nechodí, žákům v šatnách pomáhají vychovatelky ŠD a PP, žáky vyzvedávat pouze před vstupem do budovy ZŠ.

 

Rodiče žádáme o trpělivost v čase mezi koncem vyučování a obědem.

Dokumenty