AKTUÁLNĚ

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy 27. - 30. 6. 2016

27.06.2016

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji ze závažných technických důvodů volné dny od 27. 6. do 30. 6. 2016 pro děti ZŠ. Důvodem je rekonstrukce školní jídelny. V provozu bude školní družina pro žáky 1. stupně od 8:00 do 16:00 hodin (přihlášku nutné odevzdat do 22. 4. 2016).

V Českých Budějovicích dne 14. 4. 2016

Mgr. Libor Kocián

ředitel školy