AKTUÁLNĚ

Provoz školní jídelny od

24.05.2021

Výdej obědů ve středu 30. 6. 2021 :   9:30  - 12:00 hodin
Výdej do jídlonosičů  ZŠ :  11:30 - 12:00 hodin

Poslední odhlášky v měsíci červnu bude školní jídelna z provozních důvodů přijímat pouze do pondělí 28.6.2021 do 14:00 hodin.  

Všichni žáci jsou od 24. 5. 2021 automaticky přihlášeni ke stravování.

Žáci kteří se neúčastní prezenční výuky nemají nárok na dotovaný oběd /stejně jako v době nemoci/

Pokud se žák nechce stravovat, je nutné obědy odhlásit.

Přihlašování/odhlašování obědů je možné v běžném režimu, tzn. nejpozději den předem do 14:00 hodin.

Osoba bez příslušné ochrany dýchacích cest nebude do školní jídelny vpuštěna!

Zákaz vstupu mají také osoby s nařízenou karanténou !!!

Případné informace na kontaktech školní jídelny 601 588 046, (webové stránky školy).

Výdej do jídlonosičů 1 den nemoci bude probíhat pouze v těchto časech:
MŠ od 11:00 do 11:30 hod. a pro žáky ZŠ od 14:00 do 14:15 hod.