AKTUÁLNĚ

Provoz školní jídelny od

20.04.2021

 

Všichni žáci, kteří se od 12.4.2021 budou vzdělávat prezenčně, jsou automaticky přihlášeni ke stravování (ve dnech, kdy do školy dochází).

Pokud se žák nechce stravovat, je nutné obědy odhlásit.

Žáci na distanční výuce mají nadále možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Přihlašování/odhlašování obědů je možné v běžném režimu, tzn. nejpozději den předem do 14:00 hodin.

Výdejní časy do jídlonosičů: Dochází ke změně:
žáci - I stupeň  13:00 - 13:30 hodin

žáci - II stupeň   13:30 - 14:00 hodin /nadále platí, že sourozenci mohou chodit společně/

Osoba bez příslušné ochrany dýchacích cest nebude do školní jídelny vpuštěna!

Případné informace na kontaktech školní jídelny 601 588 046, (webové stránky školy).