Svátek slaví
Novinky a aktuality:

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy 1. a 2. 9. 2016
► ŠJ: Platba stravného v MŠ při prázdninové docházce
►MŠ: Seznamy dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
►Zápis žáků pro školní rok 2016/2017:
  Rozdělení budoucích prvňáčků do tříd
  Co dělat při odkladu

Ocenění žáků na radnici
   Tak jako každý rok i letos se konalo ocenění 25 nejúspěšnějších žáků českobudějovických škol za vzornou reprezentaci města České Budějovice. Dne 22.6. z rukou Mgr. Petra Podholy, náměstka primátora, přijali opět ocenění i žáci naší školy.
   Žák 9. třídy Jan Měšťan byl oceněn za 1. místo konverzační soutěže v AJ v okresním kole a za 2. místo v kole krajském.
   Žáci 5. třídy Marek Pučejd, Karolína Bittová, Adam Čapek, Tereza Janovská a Evženie Brentegani získali ocenění za vynikající výkony v matematických soutěžích a olympiádách, především v republikovém kole mezinárodní soutěže PANGEA, ale i v dalších soutěžích: Logická olympiáda, Klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, SPEEDMAT. Jak je vidět, naší páťáci se matematiky nebojí.
   Všem oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.
Foto                                                       Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Kubatova Mgr. A. Machartová


Loučení páťáků s prvním stupněm
   Každoročně se páťáci loučí se studiem na 1. stupni ZŠ. Někteří z nich odchází na osmiletá gymnázia a tak dochází ke slučování zbylých žáků do dvou tříd. Vznikají tak nové třídní kolektivy, které pokračují ve studiu na 2. stupni ZŠ.
   I naši současnou třídu 5.A tato budoucnost nemine. Možná právě proto si děti maximálně užily poslední dvě společné akce: Lanový park Monínec a sjezd Vltavy na raftech. A užily si to nejen děti, ale i já, jejich třídní učitelka.
   Přeji všem mým žákům nejen mnoho úspěchů v dalším studiu ...
tř. uč. 5.A Mgr. Alena Machartová

Karel IV. očima dětí v MŠ
   K příležitosti 700. výročí narození Karla IV. byla v únoru 2016 Národním pedagogickým muzeem vyhlášena výtvarná soutěž „Karel IV. očima dětí“.
   Za logopedickou třídu mateřské školy jsme zaslali dvě individuální výtvarné práce. Byla to naše třetí aktivní účast ve výtvarných soutěžích a také třetí velký úspěch, opět jsme se umístili mezi oceněnými. Soutěže se zúčastnilo bezmála 10 000 dětí z České republiky a zahraničí.
   Na třetím místě se ve své věkové kategorii umístila Veronika Vargová s královskou korunou. Verunka se s maminkou zúčastnila slavnostního předávání cen v Praze dne 16.6.2016 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Všechny oceněné práce jsou vystaveny v prostorách Národního pedagogického muzea v Praze od slavnostního předávání cen až do poloviny září 2016.
Za logopedickou třídu Mgr. Nicole Hovorková, školní logoped

Sběr víček na podporu Vojty Pábla
   I celý letošní školní rok probíhal na naší škole sběr víček. Do sběru na charitativní účely se zapojily všechny třídy. Čím větší množství, tím více peněz na pomoc. Naše škola podporovala sběrem víček Vojtu Pábla. Peníze, které se podařilo získat, pomohou rodině s financováním pobytu v lázních.
   Všem, kteří se na sběru podíleli děkujeme, a zde je přehled nejlepších sběračů víček:

1. místo třída 2.B
2. místo třídy 1.B a 3.C
3. místo třída 2.C
Mgr. Hřídelová

Sportovní kurz 8. tříd – Tábory Lipno u Nové Pece
   Od neděle 5. 6. 2016 do pátku 10. 6. 2016 se žáci 8. ročníku spolu se svými třídními učiteli a s paní učitelkou tělocviku zúčastnili sportovního kurzu. Kurz byl zaměřen na venkovní outdoorové aktivity a hry spojené s poznáváním sama sebe a začleňováním se do kolektivu. Poprvé jsme se na naší škole zaměřili na cílenou zpětnou vazbu, kterou jsme využili jednak při hodnocení soutěží, jednak u samotných hodnocení práce ve skupině.
   V průběhu týdne jsme absolvovali kurz první pomoci, vodácký výcvik, orientační běh, žáci si vyzkoušeli pohyb po lanových překážkách a vrcholem byla hra „Den Trifidů“.
   Všichni jsme se vrátili do školy plni zážitků a nabiti energií do příštího posledního společného roku.

Kateřina Jandová, Martina Žáčková, Naděžda Čížková, Jan Kuvik

Krajské kolo OVOV 2016
   Dne 26. května 2016 se na atletickém stadionu Sokol v Český Budějovicích odehrálo krajské kolo soutěže OVOV. Družstvo naší školy zvítězilo a zajistilo si tak postup do republikového finále, které se bude tentokrát konat v Brně.
Družstvo tvořili tito žáci:
 • Denisa Maříková      6.A     3 716 b.    8. místo v dívkách 2003
 • Natálie Johnová      7.B     3 815 b.    4. místo v dívkách 2002
 • Tereza Brůžková      7.B     4 415 b.    1. místo v dívkách 2002
 • Tereza Kociánová     6.A     4 198 b.    2. místo v dívkách 2004
 • Jakub Krejčí         8.C     5 352 b.    2. místo v chlapcích 2002
 • Jan Vítovec          8.B     4 357 b.   12. místo v chlapcích 2002
 • Petr Bahenský        8.C     4 589 b.    5. místo v chlapcích 2002
 • Tomáš Dřevikovský    7.B     4 703 b.    1. místo v chlapcích 2003
V kategorii jednotlivců byli úspěšní:
 • Jan Šebest         3 717 b.   1. místo v chlapcích 2006 - postup na RF
 • Adéla Žáčková      3 448 b.   3. místo v dívkách 2005
 • Adam Švarc         3 477 b.  10. místo v chlapcích 2005
 • Daniel Bago        3 478 b.  10. místo v chlapcích 2004
 • Barbora Soukupová  3 385 b.  12. místo v dívkách 2004
Kompletní výsledky krajského kola 2016       Foto

Všem našim sportovcům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!
Zážitková výstava Felix a Maira na naší škole
   Ve dnech 4. 5. – 12. 5. 2016 měla naše škola zapůjčenou putovní zážitkovou výstavu „Felix a Maira“ aneb chytré hlavičky Zemi rozumí od Klimabündnis Horní Rakousko a Energy Centre České Budějovice.
   Výstava se snaží podat žákům složitější téma hravou a zábavnou formou. Cílem výstavy bylo zprostředkovat žákům témata klimatu, energie a deštného pralesa. Společně s pedagogy se seznámili s příčinami změn klimatu, pocítili skleníkový efekt na vlastní kůži, dozvěděli se více o energii, úsporách energie a udržitelné mobilitě. Žáci navštívili také deštný prales (v okolí řeky Rio Negro), kde si přiblížili životní styl domorodých kmenů.
   Všichni zúčastnění si odnesli spoustu poučných zážitků, výstava byla zajímavá, žákům se velice líbila.


Finále matematické soutěže Pangea v Praze
   Dne 6.května 2016 se konalo finále mezinárodní matematické soutěže PANGEA, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Z celkového počtu 6 796 žáků 5. tříd z celé ČR se na finále do Prahy dostalo i 7 žáků třídy 5.A naší školy. Již samotný postup do finálového kola byl úspěchem. Naší žáci však i na finálovém kole dosáhli velmi hezkých výsledků.
   A zde jsou výsledky našich žáků finálového kola:
 bodyumístění
Marek Pučejdl4931.
Vojtěch Fišer4440.
Kryštof Zeman4341.
Karolína Bittová4242.
Adam Čapek4043.
Evženie Brentegani3945.
Tereza Janovská1565.

   To znamená, že Terezčiny výsledky byly lepší než výsledky 6 733 zúčastněných žáků. Výsledky 5 žáků ukazují na vyrovnanou úroveň jejich připravenosti (40 - 45 b). Zvláštní ocenění získává Marek Pučejdl, který se umístil v první polovině soutěžících finálového kola.
   Ke krásným výsledkům všech žáků blahopřejeme.
Mgr. Machartová
Krajský přebor škol v orientačním běhu
   Ve středu 4. 5. 2016 se vypravili žáci naší školy na krajský přebor v orientačním běhu. Závod se konal v Písku na Flekačkách v krásném prostředí píseckých hor. I přes zimu a déšť se akce zúčastnilo přes 80 závodníků.
   Naše škola byla v této soutěži nováčkem, ale i tak jsme byli vidět. V nejobsazenějších kategoriích D9 a H9 (dívky a chlapci 8.-9. ročník) obsadili Diana Štráchalová a Josef Kiselica shodně krásné 3. místo.
   Závod jsme si i za špatného počasí užili, obohatili jsme se o nové zkušenosti a těšíme se na další úspěšné ročníky.
Mgr. Jandová
Výtvarná soutěž
   Žáci 5., 6. a 7. ročníků se v rámci estetické a výtvarné výchovy zúčastnili výtvarné soutěže na téma Džungle na Madagaskaru.
   20 výkresů bylo oceněno a vystaveno v prostorách Francouzské aliance, která soutěž pořádala. Nejúspěšnější byla žákyně 6.C Elizabeth Garabiková (2. místo), na 3. pozici se umístily žákyně 7.A Klára Lengálová a Zuzana Čermáková.
   Všem zúčastněným a oceněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Fotogalerie                                                              Mgr. Klára Bumbová, Mgr. Veronika Nejedlá, Mgr. Petra Beránková
Štafetový běh
   V úterý 26. 4. 2016 se žáci prvního stupně zúčastnili okresního kola ve štafetovém běhu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a dvou disciplínách. Nejprve proběhla štafeta 8 x 100 metrů, kde naše maldší družstvo (1.-3. třída) obsadilo 1. místo a starší družstvo (4.-5. třída) 2. místo.
   Následně se družstva promíchala tak, že v každém byli 4 mladší a 4 starší závodníci. V takto promíchaných sestavách se běžela štafeta 8 x 200 metrů. Tento závod rozhdl o konečném pořadí škol a našem postupu do krajského kola z prvního místa!
   Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Kubatovský MasterChef
   Ve dnech 18. a 19. dubna 2016 proběhla na škole oblíbená kuchařská soutěž Kubatovský MasterChef. Zvolené téma pro letošní rok znělo: pokrmy z různých zemí, téma si žáci odhlasovali při schůzce dětského parlamentu. Každá třída si vylosovala jednu z těchto zemí: Německo, Indie, Maďarsko, Polsko, Čína, Česko, Japonsko, Velká Británie, Španělsko, Rusko, Itálie, Thajsko, Nový Zéland, Mexiko, Francie.
   Zvlášť soutěžili žáci prvního a druhého stupně. Účastníci přípravu nepodcenili, uvařili typické jídlo dané země, oblékli se podle tradic a podali informace o daném pokrmu. Připravené pokrmy hodnotila porota složená z učitelů a zástupců dětského parlamentu. Hodnotil se vzhled, časová náročnost, chuť, splnění tématu a prezentace pokrmu.
   Rozhodnout o vítězi bylo velice těžké. Bodové hodnocení bylo velmi těsné. Na prvním místě se za první stupeň umístila třída 4.B, která si vylosovala Čínu. Na druhém místě třída 4.C, Česko, a na třetím místě třída 5.B s typickou anglickou snídaní. Z druhého stupně zvítězila třída 7.A, která vařila pokrm z Nového Zélandu. Na druhém místě třída 8.A s francouzskou kuchyní. Třetí místa byly dvě, a to 6.C s thajskou a 6.A s ruskou kuchyní.
   Všem účastníkům patří velký dík, všechny připravené pokrmy byly vynikající, velmi pěkně připravené a porota se dozvěděla spoustu zajímavých informací o daných zemích.
Výsledky          Fotogalerie

Ukliďme Česko
   V týdnu od 11. 4. do 15. 4. 2016 se naše škola zapojila do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která proběhla na území celé ČR.
   V hodinách pracovní výchovy si žáci připomněli, jak správně třídit odpad, jak nakládat s nebezpečným odpadem, jaká pravidla dodržovat při sběru odpadků, a také shlédli videa o černých skládkách. Po úvodní části se žáci pustili do úklidu školní zahrady a okolí školy.
   Úklidové akce se zúčastnilo 96 žáků, za celý týden jsme nasbírali 180 kg odpadu, jehož odvoz zajistila firma A.S.A.
   Celá akce se vydařila, počasí nám přálo. Žákům děkujeme za velké nasazení při úklidu!


Konverzační soutěž v angličtině Eurogym 2016
   Vynikajícího úspěchu dosáhl žák 9.A Jan Měšťan. Po vítězství v okresním kole konverzační soutěže v angličtině se umístil na 2. místě v krajském kole a jen těsně mu unikl postup do ústředního kola. Honzovi blahopřejeme!


   8. dubna 2016 se žáci 6. ročníku zúčastnili na Náměstí Přemysla Otakara II. sportovní akce Eurogym 2016.
Foto          Video
Okresní kolo soutěže OVOV
   Jak už je několikaletou tadicí, i letos uvítala půda naší školy okresní finále populárního sportovního klání žáků základních škol OVOV. Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se utkalo více než 160 žáků z 10 škol v pěti disciplínách, mezi které patřil např. trojskok, hod medicimbalem a finálové disciplíny, běh na 1000 m nebo dribling, podle volby každého sportovce.
   Družstvo naší školy ve složení T. Brůžková, N. Johnová, K. Nevludová, T. Kociánová, O. Novák, J. Krejčí, J. Vítovec a T. Dřevikovský opět potvrdilo favorita soutěže a suverénně zvítězilo před stříbrnou ZŠ Máj I. Stupně vítězů doplnilo třetím místem gymnázium J. V. Jirsíka. První dvě družstva postupují do krajského kola, které se bude konat 26. května 2016 v Českých Budějovicích.
   Kromě družstva do krajského kola postoupili i jednotlivci, jmenovitě A. Trnková, B. Soukupová, A. Žáčková a Z. Pučejdlová v kategorii dívek a D. Bago, A. Švarc a J. Šebest v kategorii chlapců.
Všem naši reprezentatnům gratulujeme a budeme držet palce na krajském kole.

Podrobné výsledky:

Družstva       Dívky       Chlapci

Fotogalerie       Oficiální stránky českobudějovického okresního kola OVOVStředoškolská liga v ultimate frisbee
   V letošním roce se středoškolská liga poprvé otevřela také pro 2. stupeň základních škol. Jedno z kvalifikačních kol proběhlo v úterý 12. 4. 2016 v Českých Budějovicích, za účasti naší školy.
   Můžeme se považovat za průkopníky tohoto sportu na základních školách, protože jsme byli jediná přihlášená základní škola. Ale ani to nás neodradilo a v těžké konkurenci zkušených hráčů ze středních škol, jsme obsadili 7. místo z osmi účastníků.
   Všem hráčům patří velká gratulace!Česko se hýbe na školách plných zdraví
   V neděli 3. 4. 2016 se žákyně naší školy Lucie Votavová, Michaela Bílková, Eliška Sýkorová, Dominika Oborilová, Lucie Kubešová, Barbora Scheicherová a Veronika Hrouzková zúčastnily postupového kola taneční soutěže s názvem Česko se hýbe.
   Děvčata dokázala, že hýbat se opravdu umí a v konkurenci tanečních center, se jim povedlo postoupit do republikového finále, které se uskuteční 3. 6. 2016.
   Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další úspěchy.


Matematické úspěchy našich páťáků
Logická olympiáda – úspěšní řešitelé okresního kola:
   M.Pučejdl /4.místo/, T.Bartíková a T.Hejlová
SPEEDMAT - diplom za vynikající výkon získali:
   V.Pešta, M.Pučejdl, K.Bittová, E.Sahanová a T.Bartíková
Matematická olympiáda – úspěšné řešitelky okresního kola:
   T Bartíková a I.Zábranská
Pythagoriáda - úspěšní řešitelé okresního kola:
   M.Pučejdl, T.Bartíková, D.Soukal, T.Hejlová, V.Pešta, D.Bago,
   M.Nejedlý, Š.Schandl a I.Zábranská

PANGEA – do finálového kola mezinárodní matematické soutěže,
 které se koná 6.5. v Praze, postupují:
   M.Pučejd, A Čapek, V.Fišer, K.Zeman, K.Bittová, T.Janovská a E. Brentegani
Budeme držet palečky!
Za třídní učitelky 5.tříd Mgr. Machartová
BÍLÉ VRÁNY
   Bílé vrány byl název letošního mediálního a environmentálního projektu, ve kterém pracovaly smíšené týmy žáků 4. a 8. tříd pod vedením patronů. Jejich úkolem bylo nalézt ve škole málo využívaná místa, navrhnout jejich lepší využití pro žáky a své návrhy zrealizovat. Ve středu 23. března 2016 ve školní tělocvičně prezentovaly děti průběh a výsledky své práce.

   Nápaditost a provedení hodnotily děti ze 3., 5., 6. a 7. tříd. Vítězem hlasování o nejzajímavější nápad se stala skupina paní učitelky Špačkové s jejich Kaktusolandem. O vítězství v anketě o nejužitečnější vylepšení se dělí týmy paní učitelky Čížkové s odpočinkovou Chill Zone a paní učitelky Vajglové s Chytrými schody. Nejlepší prezentaci předvedli svěřenci paní učitelky Žáčkové, kteří se postarali o zahradní nábytek pro Oázu klidu v atriu. Nejvíce bodů celkem získali za Relaxační zónu na školní zahradě žáci pod vedením pana učitele Kuvika.

   Děkujeme všem patronům a jejich týmům za zajímavé nápady i odvedenou práci a žákům 9.B za pomoc při organizaci projektového dne.
Mgr. Miluše Malechová   
Zimní škola v přírodě 4.B a 5.A
   Ve dnech 7. - 11. 3. 2016 se uskutečnila zimní škola v přírodě s výukou lyžování pro žáky 4.B a 5.A na Nových Hutích. První den jsme trénovali na Hutích, další dny nás skibus vozil na Zadov na Kobylu.
   Všech 47 dětí si užilo lyžování, bobování, stavění iglú a sněhuláků... Všichni jsme se vrátili zdraví, unavení ale spokojení :-)
Mgr. Alena Machartová & Mgr. Lucie Vajglová               Fotogalerie


Soutěž o cenu Jaroslava Kerlese
   Děti z logopedické třídy Štěňata z MŠ 2 se zúčastnily 2. ročníku soutěže o Cenu Jaroslava Kerlese a v kategorii Kolektivní práce obsadily 1. místo s výtvarným dílem, které nazvaly "Českobudějovický stroj času".
   Gratulujeme.            Více o soutěži                Fotogalerie


Jihočeský pětiboj všestrannosti
   Již poněkolikáté naše škola pořádala krajské finále sportovní soutěže Jihočeský pětiboj všestrannosti, zkrácené halové formy známé soutěže OVOV. Na startu se sešlo 29 družstev reprezentujících 27 škol ze všech okresů Jihočeského kraje.
   Družstvo naší školy patřilo k favoritům soutěže. Tuto pověst naši žáci potvrdili, když získali prvenství hned ve čtyřech kategoriích jednotlivců a další dvě umístění na stupních vítězů a jako družstvo zvítězili s náskokem téměř dvou tisíc bodů.

   Členové vítězného družstva:
Tereza FaktorováJan Vítovec
Tereza KociánováPetr Bahenský
Denisa MaříkováTomáš Dřevikovský
Adéla ŽáčkováMartin Faktor
Pořadí družtev:
1. ZŠ Kubatova 1, Č.B. 21 842 b.
2. ZŠ Tábor, Zborovská 19 857 b.
3. ZŠ Kaplice, Školní 19 186 b.
   Kompletní výsledky družstev
Jednotlivci:
Adéla Žáčková1. místodívky 2005
Tereza Kociánová1. místodívky 2004
Daniel Bago1. místochlapci 2004
Tomáš Dřevikovský1. místochlapci 2003
Jan Vítovec2. místochlapci 2002
Filip Karásek3. místochlapci 2005
   Kompletní výsledky jednotlivců

FOTOGALERIE

Všem našim sportovcům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Kde se skrývá matematika
   Žáci 6. ročníku naší školy se dne 4. prosince zúčastnili přednáškového dne na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity s názvem „Kde se skrývá matematika“. Snahou bylo ukázat, že matematika zahrnuje většinu oborů od bankovnictví až po medicínu.
   Žáci vyslechli přednášku o flexagonech, kde se 2 flexagony naučili skládat z papíru, poté následovala přednáška o zařízení XBOX KINECT, které je sice vyvinuto ke hraní her, ale uplatnění má např. i v medicíně. Poslední částí byla přednáška o kalendářích a jejich vývoji. Žáci si zde vyzkoušeli určovat pomocí vzorce, který den v týdnu patří k jakému datu. Mohli si tedy vypočítat, který den v týdnu se narodili.
   Přednášky ukázaly žákům další využití matematiky v různých oblastech lidského života.
Mgr. Jan Kuvik               Více o přednášce

Od adventu do Vánoc
   „Od adventu do Vánoc“ bylo nazváno letošní setkání rodičů, učitelů a žáků v prostorách školy. Nad kelímky punče a sladkými dobrotami jsme se sešli ve čtvrtek 3. prosince odpoledne, abychom si užili předvánoční atmosféry, kterou vykouzlili žáci se svými učiteli. Na stáncích předvedli své výtvory, v tvůrčích dílnách si mohl každý vyzkoušet výrobu drobných dekorací. Advent našich předků připomnělo milé vystoupení žáků 4.A pod vedením paní učitelky Lafatové. Domů jsme se rozcházeli s přáním poklidných Vánoc a hodně štěstí v novém roce.
Mgr. Miluše Malechová   

Fotogalerie

Turnaj ve florbale
   Dne 23. 11. 2015 se výběr žáků z 5.tříd zúčastnil florbalového Think.Blue.Cupu. pro 1. stupeň základních škol. Okresního kola se zúčastnilo 7 družstev z 8 přihlášených. Naše škola vyhrála všechny zápasy bez ztráty bodu a tak i celý turnaj /základní skupinu, semifinále a finále/. Náš golman Matěj Brabenec za 5 zápasů obdržel pouze 3 góly. Nejlepším střelcem byl Vojtěch Fišer. Všichni hráči se zasloužili o výhru celého týmu, dali více než 20 gólů, hráli fér-play, s plným nasazením a především hráli jako tým. Navíc Eliáš Pranevský získal 3. místo ve střelbě na plakátového golmana. Kluci postupují do krajského kola, které se bude konat v polovině prosince ve sportovní hale.Gratulujeme a budeme držet všechny palečky.
Mgr. Alena Machartová               Foto z turnaje

Přespolní běh
   V září se družstvo chlapců a dívek z naší školy zúčastnilo okresního kola v přespolním běhu. Kubatovka se přihlásila na tento závod po delší odmlce, ale ani tak se na dřívější úspěchy nezapomnělo a náš příchod vzbudil u většiny závodníků i kantorů obavy. Jak se posléze ukázalo, byly oprávněné. Naši žáci vybojovali v obou kategoriích první místo a postup do krajského kola. V jednotlivcích zazářili hlavně chlapci, jejichž družstvo předvedlo velmi vyrovnaný výkon, když se umístilo všech šest běžců na prvním až sedmém místě.
   Klání pokračovalo krajským kolem 7. 10. 2015 v Jindřichově Hradci. Kromě silných soupeřů, museli naši závodníci bojovat jak s velmi náročným terénem, tak s nepřízní počasí. Ale nic je neodradilo a předvedli velmi solidní výkony. Chlapci se umístili na krásném čtvrtém místě. Za vyzdvihnutí stojí výkony Petra Bahenského, který v jednotlivcích vyhrál svoji kategorii a Radka Kofroně, který obsadil páté místo. Dívky doběhly na pěkném šestém místě a velkou gratulaci si zaslouží Natálie Johnová, jež doběhla na čtvrtém místě a Tereza Kociánová se svým pátým místem.
Mgr. Kateřina Jandová               Foto z přespolního běhu

Dopravní soutěž pro I. stupeň
   Ve středu 14. 10. 2015 se šest žáků z prvního stupně zúčastnilo dopravní soutěže, pořádané BESIPem a městem České Budějovice. Na akci dorazilo 126 žáků z 21 škol, kteří se snažili předvést, co dokáží v disciplínách: pravidla silničního provozu, první pomoc, jízda na dopravním hřišti a jízda zručnosti.
   Soutěž byla velmi náročná a to zejména pro mladší děti, protože od nich bylo vyžadováno téměř nepřetržité soustředění. Všichni si však poradili ukázkově a nakonec z toho bylo krásné 10. místo! K velkému úspěchu družstva přispěla svým výkonem především Tereza Svobodová, která se ziskem pouhých dvanácti trestných bodů dostala na 2. místo v jednotlivcích.

Všem zúčastněným patří velký dík a gratulace.

Družstvo tvořili:
Tereza Svobodová, Adam Jankovský, Tomáš Nosek, Ema Pátá, Jan Kříž a Karolína Ruso.

Foto ze soutěže
.
Ocenění společnosti Scio

  ► Úvodní stránka
  ► Učitelé a pracovníci
  ► Volitelné předměty
  ► Školní družina
  ► Mateřská škola
  ► Školní jídelna
  ► Školní psycholog
  ► Metodik prevence
  ► Výchovný poradce
  ► Plavaní
  ► Basketbal
  ► Aerobic
  ► Atletika
  ► Škola na mapě
  ► Historie školy
  ► Virtuální prohlídka školy
  ► Fotogalerie
  ► Školská rada
  ► Organizace šk. roku
  ► Školní potřeby
  ► DUMky
  ► Informace, dokumenty
  ► Přijímací řízení na SŠ
  ► Schránka důvěry
  ► Veřejné zakázky

Poslední aktualizace
22.6.2016

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice, 370 04
Tel: +420 387 318 864, Tel |MŠ|: +420 387 200 116, GSM: +420 601 588 047, Fax: +420 387 318 856, E-mail: