Režim dne

Denní činnosti probíhají podle následujícího rozvrhu:

čas činnost
6:00 - 8:30 scházení dětí, volná činnost, spontánní hry, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity
8:30 - 8:45 upevňování hygienických návyků, stolování - svačina
8:45 - 9:15 řízené činnosti, práce ve skupině, rozvoj všech okruhů podle ŠVP
9:15 - 11:15 pobyt venku spojený s plněním pohybových aktivit, pozorováním, experimentováním, otužováním
11:15 - 11:45 oběd - děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze
11:45 - 13:45 odpočinek a klidové činnosti
13:45 - 16:30 svačina, odpolední činnosti podle počasí na školní zahradě

Pozn.: Časový rozvrh dne se může přizpůsobovat potřebám dětí a provozu MŠ.