clanek

Volitelné a nepovinné předměty, zájmové útvary

Naše škola nabízí následující volitelné a nepovinné předměty:

Volitelné předměty

Žáci mají povinnost od 6. ročníku výše si zvolit z následujících předmětů v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Pokud má žák zájem o další předmět nad rámec 2 povinných hodin v týdenním rozvrhu, může si tento předmět zapsat jako nepovinný (předmět navíc). Většina z těchto předmětů je obvykle organizována jako odpolední vyučování.

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Biologický seminář Biologický seminář Biologický seminář Biologický seminář
Dějepisný seminář Dějepisný seminář Dějepisný seminář Dějepisný seminář
Výtvarný seminář Výtvarný seminář Výtvarný seminář Výtvarný seminář
Zeměpisný seminář Zeměpisný seminář Zeměpisný seminář Zeměpisný seminář
Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry
Sportovní příprava Sportovní příprava Sportovní příprava Sportovní příprava
Konverzace v AJ Konverzace v AJ Konverzace v AJ Konverzace v AJ
  Informatika Informatika Informatika

Nepovinné předměty

  • Informatika - 4. a  5. ročník
  • Sportovní příprava - 1., 2., 3., 4. a  5. ročník
  • Šachy - 1. ročník

 

Zájmové útvary (kroužky)

  • Dle nabídky jednotlivých vyučujících, žáci jsou informováni na začátku školního roku