skolni_zpravodaj

Kubatovský zpravodaj

EDISON

EDISON

03.02.2020

 

V termínu od 3. do 7. února 2020 proběhl na naší škole poprvé projekt EDISON zaštiťovaný organizací AIESEC. Naši žáci tak měli možnost poznat mladé lidi odlišných kultur a národností a seznámit se s jejich zvyky a tradicemi. V rámci tohoto projektu naší školu navštívila skupina 5 vysokoškolských stážistů z různých zemí světa:

  

Týdenní školní program se skládal z přednášek stážistů zaměřených na kulturní reálie a zajímavostí z jejich zemí. Veškerá komunikace probíhala v angličtině. Všechny třídy od 3. do 9. ročníku se dozvěděly mnoho nových informací a aktivně se zapojily do výuky. V pátek proběhla v tělocvičně závěrečná akce Czech and Global Village. Jednalo se o tematicky zaměřený workshop, který kombinoval obraz zemí stážistů v kontrastu s Českou republikou.

Díky aktivním rodinám našich žáků mohli stážisté zažít i prostředí českých domácností. Ubytování pro stážisty totiž zajistily rodiny našich žáků, za což jim velice děkujeme. Projekt měl tedy i velký mimoškolní přesah, kdy žáci společně se stážisty podnikali různé výlety a akce.

Hlavními přínosy, které tento projekt žákům nabízí, jsou: mezikulturní gramotnost, srovnání pozice ČR ve světě, motivaci ke studiu angličtiny, získání nových přátel ze zahraničí.

Dokumenty

Fotogalerie

Edison 1.jpg

Edison 3.jpg

Edison 2.jpg

Edison 5.jpg

Edison 4.jpg

Edison 6.jpg

Edison 7.jpg

Edison 8.jpg

Edison 11.jpg

Edison 13.jpg

Edison 10.jpg

Edison 12.jpg

Edison 15.jpg

Edison 14.jpg

Edison 16.jpg

Edison 9.jpg