skolni_zpravodaj

Kubatovský zpravodaj

Adaptační kurz

Adaptační kurz

13.09.2019

Druhý týden v září proběhl Adaptační kurz v Nové Peci. Účastnily se ho děti ze tří tříd 6.ročníků se svými třídními učiteli. Hlavním cílem kurzu bylo stmelení třídního kolektivu, hlubší seznámení s nově příchozími žáky i s žáky z ostatních tříd a v neposlední řadě vytvoření vazeb s novými třídními učiteli. Prostředkem byly různorodé hry založené na metodách týmové spolupráce a vzájemné důvěře. Věříme, že si děti odvezly spousty pěkných zážitků a vykročí tak společně na 2.stupeň "tou pravou".

fotografie na rajce.net