clanek

Schránka důvěry

Potřebuješš radu nebo pomoc?

           Chcešš poradit?

 

Napišš e-mail na našší schránku důvěry

schrankaduvery@zskucb.cz

 


Nikdo neuvidí tvou e-mailovou adresu, tvému vzkazu bude zaručena anonymita.

Pomůžže Ti metodik prevence Naděžda Čížžková. Pomoci Ti mohou i třídní učitel nebo ostatní učitelé. Můžžešš se obrátit na kohokoli z pedagogického sboru.

 

 

 

Možná by Ti mohli také pomoci následující informace:

Proti šikaně

Linka bezpečí spustila ve spolupráci se společností Veolia kampaň Postav se s námi proti šikaně.

Kampaň je zaměřena na děti i rodiče. Vyzývá je k tomu, aby se nebáli o šikaně mluvit.

Tématu šikany se linka bezpečí věnuje i na svém blogu, kde poradí rodičům, jak dětem lépe porozumět a jak postupovat v krizových situacích.

Na stránkách www.zastavsikanu.cz mohou lidé napsat vzkaz nebo natočit

 video s vlastním příběhem a pomoci tak druhým, kteří možná řeší podobný problém. 

 

Nenech to být

Naše škola je zaregistrovaná do systému „ Nenech to být“. Jde o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně.

Tento systém je zdarma přístupný všem našim žákům i jejich rodičům. Na adrese www.nntb.cz si mohou stáhnout doplňující mobilní aplikaci.

Trend šikany se v posledních letech neustále rozmáhá. I když proti němu bojujeme prostřednictvím preventivních programů, není vyloučené, že se i na naší škole může takovýto problém vyskytnout.

Cílem tohoto programu je předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu, omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích ze šikany, zlepšovat pohodovou atmosféru na naší škole.

Zásadní výhodou celého systému je fakt, že je zcela anonymní. Děti tak mají možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu.

Upozornění na takovéto rizikové chování bude zasláno, bez udání pisatele, na adresu metodika prevence. Nikdo jiný nemá přístup k těmto nahlášením. Metodik prevence ve spolupráci se školním psychologem a třídním učitelem provede zmapování situace v třídním kolektivu.  Dle krizového plánu naší školy budeme na základě vyhodnocení s třídním kolektivem, popř. s agresorem nebo obětí dále pracovat.

Chceme mít jistotu, že děláme pro odhalování šikany maximum.