AKTUÁLNĚ

Režim jídelny od

18.11.2020

Jídelna pro žáky distanční výuky (3. - 9. ročník) bude zpřístupněna v časech 13.00 – 13. 30 pro žáky 1. stupně, 13.30 – 14. 00 pro žáky 2. stupně. Jídlo bude vydáváno pouze do jídlonosičů.

Pro všechny žáky 1. a 2. tříd jsou od 18. 11. 2020 přihlášeny obědy (kdo nebude chodit na oběd, musí si ho sám odhlásit).