AKTUÁLNĚ

Ředitelské volno

18.11.2016

Vyhlášení volných dnů ředitelem ZŠ a MŠ, Kubatova 1,  České Budějovice

 Se souhlasem zřizovatele a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji na 18.11. 2016 volný den pro děti ZŠ. O udělení volna budou žáci i rodiče informováni formou zprávy do žákovské knížky, na webových stránkách naší školy a na úřední desce.

V Českých Budějovicích dne 7.11 . 2016          

                                                                                                                                                            Mgr. Libor Kocián v.r
                                                                                                                                                                   ředitel školy